آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Pragmatic Behavior-driven Design with NET

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

دوره-pragmatic-behavior-driven-design-with-net

Behavior-driven Design یا BDD چیست؟

Behavior-driven Design (طراحی رفتار محور) که به اختصار BDD خوانده می شود، روشی برای توسعه اپلیکیشن ها است که ایده اولیه آن از  test-driven development یا TDD گرفته شده است.

BDD یکی از بهترین روش ها برای پیاده سازی اپلیکیشن های تجاری می باشد.

در این آموزش تصویری نحوه ساخت برنامه ها به روش BDD با استفاده از Visual Studio و Entity Framework و XUnit در دات نت را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

  • ابزار های راه اندازی
  • BDD چیست؟
  • بالا بردن سرعت بازخورد با NCrunch
  • کار با داده ها
  • تست اولیه با EF
  • نتایج تست Refactor
  • استراتژی برای کار با BDD
  • کار با ایمیل
  • کار با API
  • و...

عنوان دوره: Pluralsight Pragmatic Behavior-driven Design with NET سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 52 دقیقه نویسنده: Rob Coneryتوضیحات:

Behavior-driven Design (BDD) is a simple way to structure your tests and development practice, but over the years it's been convoluted by jargon and cargo-cult testing frameworks. In this course, Rob Conery creates a membership library for ASP.NET MVC and brings you along in an "over-the-shoulder," pair-coding style. Along the way concepts will be discussed at length, and at the end you'll appreciate how elegant, simple, and helpful BDD can be.
Introduction
	02:58	
Tool Setup
	02:30	
Structuring the Solution
	02:09	
Cutting Through the Jargon
	04:20	
Our First Specs
	03:12	
Making the Output More Readable
	03:43	
So Exactly What is BDD?
	08:58	
Getting Rolling		00:46:27	
Filling out the Specs
	06:13	
Speeding up the Feedback with NCrunch
	05:30	
Coding the Happy Path
	11:43	
Challenging the Happy Path
	22:59	
Working with Data		00:35:30	
Thinking About Data
	07:19	
Plugging in EF
	07:09	
Initial Tests with EF
	04:10	
Keeping Test Data Clean
	13:38	
Dealing with Passwords
	03:12	
Refactoring		00:10:51	
Dealing with a Developing Smell
	06:26	
Results of a Full Refactor and Better Test Organization
	04:25	
Once Again, a Little Faster		00:33:32	
Authentication at Full Speed
	30:50	
Authentication Refactoring
	02:41	
Strategies for Working with BDD		00:18:41	
Working with Email
	05:04	
A Good API
	07:10	
Configuration
	04:23	
Summary
	02:02

حجم فایل: 1.31GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Pragmatic Behavior-driven Design with NET

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس