آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Red Hat Enterprise Linux Storage Fundamentals

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه ، آموزش رد هت (Red Hat)

دوره-red-hat-enterprise-linux-storage-fundamentals

در این آموزش تصویری با اصول ذخیره سازی داده در سیستم عامل Red Hat Enterprise آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مقدمه ای بر شبکه های محلی
 • اضافه کردن تجهیزات برای ذخیره سازی بلوک ها
 • پارتیشن بندی
 • مدیریت پارتیشن ها
 • ایجاد سیستم فایل
 • اصول Linux LVM
 • پشتیبان گیری و بازیابی LVM
 • کار با Linux RAID
 • کار با آرایه RAID
 • نصب و راه اندازی NFS
 • کار با امنیت و NFSv4
 • نصب و راه اندازی Samba
 • پیکربندی iptables و SELinux برای Samba
 • معرفی iSCSI
 • نصب و پیکربندی لینوکس به عنوان یک iSCSI
 • ایجاد iSCSI LUNs
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Red Hat Enterprise Linux Storage Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 6 ساعت و 33 دقیقه نویسنده: Nigel Poultonتوضیحات:

This course teaches the fundamentals of the major storage capabilities in Red Hat Enterprise Linux version 6. Topics include Disks, Partitions, Filesystems, Logical Volume Manager (LVM), Network Attached Storage (NFS, Samba, CIFS), and Storage Area Networking (iSCSI). The course is heavily hands-on, and maps to objectives required for Red Hat certifications, including RHCSA and RHCE.

Course Introduction 05:52 Disks and Partitions 00:49:02 Introduction to Local Storage 03:46 Devices and Devices Files 14:53 Adding Block Storage Devices 08:28 Partition Theory 07:49 Managing Partitions 11:11 Wrap-up 02:51 Filesystems 00:56:25 Introduction 07:25 Creating Filesystems 11:09 Manual Mounting 08:40 Mount Options and Automatic Mounting 11:51 Superblocks and Inodes 07:38 Removing and Repairing Filesystems 06:43 Wrap-up 02:55 Linux LVM Fundamentals 00:42:52 Introduction 07:47 Physical Volumes 06:59 LVM Metadata 09:21 Volume Groups 05:49 Logical Volumes 10:35 Wrap-up 02:18 Advanced LVM 01:15:42 Device Mapper 08:18 Growing and Shrinking Logical Volumes 06:48 LVM Snapshots 17:00 LVM Thin Provisioning 14:10 Striping 07:35 LVM Migrations 11:52 Backing Up and Recovering LVM Configurations 07:55 Wrap-up 02:00 Linux RAID 00:44:57 Introduction 04:12 Theory 05:04 Creating a RAID Mirror 08:54 Growing a RAID Array 06:49 Dealing With Failed Drives 04:17 /etc/mdadm.conf 03:05 Security and NFSv4 08:18 RAID 5 and Losing Data 04:14 Network File System 00:57:37 Introduction 06:23 Installing and Starting NFS 03:29 Manually Exporting Filesystems 09:31 Automatically Exporting Filesystems 05:44 Mounting NFS Exports 09:55 Export Permissions 05:38 Security and NFSv4 08:08 Automounter 06:36 Wrap-up 02:09 Samba 00:28:45 Introduction and Theory 04:01 Installing and Starting Samba 03:44 Setting-up Users for Samba 02:46 Defining Shares in smb.conf 07:37 Configuring iptables and SELinux for Samba 03:44 Mapping to Samba Shares From Linux and Windows Clients 05:13 Wrap-up 01:38 iSCSI 00:32:42 Introduction to iSCSI 03:43 iSCSI Theory 04:26 Installing and Configuring Linux as an iSCSI Target 03:21 Creating iSCSI LUNs 06:18 Installing and Configuring Linux as an iSCSI Initiator 08:06 Adding iSCSI LUNs to /etc/fstab 03:47 Wrap-up 02:58

حجم فایل: 897MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Red Hat Enterprise Linux Storage Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس