مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره Windows Server 2012 R2 (70-410) Install and Configure Servers

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

دوره-windows-server-2012-r2-70-410-install-and-configure-servers

در این آموزش تصویری با مباحث آزمون Windows Server 2012 R2 (70-410) Install and Configure Servers آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • نصب Windows Server
 • نصب و راه اندازی سرور
 • پیکربندی سرور
 • پیکربندی NIC
 • پیکربندی سرور اصلی
 • اضافه کردن و حذف ویژگی های تصاویر
 • پیکربندی PowerShell
 • ذخیره سازی محلی
 • پیکربندی MBR و GPT
 • پیکربندی دیسک های عمومی و پویا
 • پیکربندی Pools
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Windows Server 2012 R2 (70-410) Install and Configure Servers سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 35 دقیقه نویسنده: Greg Shields

توضیحات:

This course explores how to install and configure servers as well as configure local storage.
In this course, you'll learn how to plan for a server installation, server roles, server upgrades, as well as migrate roles from previous versions of Windows Server, install Server Core, optimize resource utilization using Features on Demand, configure NIC teaming, delegate administration, configure services, configure Server Core, convert Server Core to/from full GUI, and deploy roles on remote servers. You will also learn how to add and remove features in offline images, install and configure Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC), configure MBR and GPT disks, configure basic and dynamic disks, manage volumes, create and mount VHDs, design Storage Spaces, configure storage pools and disk pools, and create storage pools by using disk enclosures. This is one of Pluralsight's all-new courses covering the revised 70-410 exam. Please see http://blog.pluralsight.com/learning-path-installing-and-configuring-windows-server-2012-and-r2-70-410-exam for other courses in this series.

Introduction 5:17 Install Servers 45:36 Introduction 5:09 Install Windows Server 5:45 Plan for a Server Installation 8:45 Plan for Server Roles 8:30 Plan for a Server Upgrade 6:30 Migrate Roles from Previous Versions of Windows Server 3:32 Install Server Core 1:23 Optimize Resource Utilization Using Features on Demand 3:56 What This Module Covered 2:04 Configure Servers 58:45 Introduction 3:58 Configure NIC Teaming 7:12 Configure NIC Teaming on Server Core 7:26 Delegate Administration 3:07 Configure Services 3:58 Configure Server Core 9:09 Convert Server Core to/from Full GUI 10:18 Deploy Roles on Remote Servers 2:34 Add and Remove Features in Offline Images 4:27 Configure PowerShell Desired State Configuration 4:13 What This Module Covered 2:18 Configure Local Storage 46:17 Introduction 5:44 Configure MBR and GPT Disks 10:10 Configure Basic and Dynamic Disks 4:23 Manage Volumes 5:10 Create and Mount VHDs 3:49 Design Storage Spaces 3:03 Configure Storage Pools and Disk Pools 9:18 Create Storage Pools by Using Disk Enclosures 2:44 What This Module Covered 1:53

حجم فایل: 325MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Server 2012 R2 (70-410) Install and Configure Servers

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس