آموزش پیشنهادی فرادرس

فیلم آموزش C#.NET2013 قسمت دوم

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET

فیلم-آموزش-c-net2013

این مجموعه آموزشی قسمت دوم دوره آموزشی C# .NET From Scratch محصول PluralSight می باشد. که در زمینه C#.NET بهترین است. پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • تجمیع و ترکیب
 • وراثت و چند ریختی
 • توابع
 • رابط
 • Delegates
 • رویدادها
 • متدهای Anonymous
 • متدهای Lambda
 • LINQ
 • پرس و جوی ساده
 • پرس و جوی ساده LINQ
 • LINQ Zip
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction	
Introduction	
Summary		
	Extensiblity Introduction			
Aggregation and Composition	
Inheritance and Polymorphism			
Function Overloading			
Abstract and Sealed Class Introduction		
Abstract Class Demo		
Interface Introduction		
Interfaces		
Summary
	Delegates				 		
Delegates Introduction			
Delegates		
Events Introduction			
Events			
Anonymous Introduction			
Anonymous Methods			
Lambda Introduction			
Lambda Methods			
Summary
	LINQ				 		
LINQ Introduction		
LINQ Simple Query			
LINQ Orderby and Grouping			
LINQ Contains and Any		
LINQ Take			
LINQ Zip			
LINQ Summary			
	Asynchronous Programming 		
Async Introduction		
Async Demo			
Summary

حجم فایل:322MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Csharp From Scratch2

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس