آموزش پیشنهادی فرادرس

محافظت از شبکه با نرم افزارهای متن باز

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

محافظت-از-شبکه-با-نرم-افزارهای-متن-باز

در این آموزش تصویری نحوه محافظت از شبکه با استفاده از نرم افزار های متن باز و رایگان را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda  می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با فایروال 
 • فایروال چیست؟
 • Host به عنوان Router
 • استفاده از iptables برای راه اندازی یک فایروال
 • آشنایی با میزبان به عنوان روتر
 • کار با Host به عنوان Firewall
 • راه اندازی یک وب سرور برای دریافت بسته های فرستاده
 • استفاده از iptables برای راه اندازی یک DMZ
 • کار با رویتر Ubuntu
 • تجزیه و تحلیل بسته چیست؟
 • گرفتن بسته با Wireshark
 • ویژگی های پیشرفته Wireshark
 • تشخیص نفوذ سیستم (IDS) و ارزیابی آن
 • IDS چیست؟
 • معرفی snort
 • کار با Nessus
 • ورود به سیستم و مانیتورینگ
 • کار با پروتکل مدیریت شبکه ساده (SNMP)
 • و...

عنوان دوره: Lynda Protect Your Network with Open-Source Software سطح: مقدماتی مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقیقه نویسنده: Jungwoo Ryoo

توضیحات:

Network protection is vital to organizations big and small, but it doesn't have to be an expensive proposition. Learn how to protect your network with open-source tools, and do it completely FREE. Jungwoo Ryoo shows how to set up firewalls, investigate network traffic with a packet analyzer, detect threats and malicious activity with an intrusion-detection system, and enable network logging and monitoring. Start here for a low-cost route to a more secure network.
Topics include:
Setting up a host firewall
Setting up a host as a network firewall
Setting up a DMZ
Capturing and analyzing packets with Wireshark
Using Snort to detect network intrusions
Logging network activity with syslog-ng, Kiwi, and other solutions
Setting up a simple network management protocol (SNMP)

Introduction 1m 46s Welcome 43s What you should know before watching this course 1m 3s 1. Understanding Firewalls 9m 58s What is a firewall? 2m 26s A host firewall 2m 42s A network firewall 2m 41s Static packet filtering (SPF) vs. stateful packet inspection (SPI) 2m 9s 2. Host as a Router 29m 46s Netfilter and iptables 2m 26s Using iptables to set up a host firewall 5m 46s Creating a shell script to automate configuring Netfilter 4m 39s Understanding hosts as routers 1m 57s Host as a router: Including an additional network adapter 3m 55s Host as a router: Setting up a second host to test the router 2m 48s Host as a router: Setting up IP forwarding 2m 35s Host as a router: Configuring the router's Netfilter settings 4m 4s Host as a router: Testing 1m 36s 3. Host as a Firewall 24m 26s Understanding using a host as a network firewall 2m 24s Setting up a web server to receive forwarded packets 1m 0s Configuring port forwarding by adding Netfilter rules 3m 49s Testing port forwarding 1m 13s Understanding one-legged demilitarized zones (DMZs) using iptables 2m 7s Using iptables to set up a one-legged DMZ 2m 3s Using iptables to set up a true DMZ 1m 10s Understanding Squid, an application proxy firewall 2m 14s Setting up Squid 3m 33s Fine-tuning the Ubuntu router host 4m 53s 4. Packet Analysis 13m 5s What is a packet analysis? 1m 59s Packet-analysis applications in network security: ARP poisoning example 3m 43s Packet capturing with Wireshark 3m 16s Exploring Wireshark's advanced features 1m 17s Demonstrating Wireshark's advanced features 2m 50s 5. Intrusion Detection Systems (IDS) and Vulnerability Assessment 17m 33s What is an IDS? 1m 57s Introducing Snort 1m 28s Snort as a packet sniffer 3m 8s Snort as an IDS: Establishing rules 3m 16s Snort as an IDS: Detecting pings 2m 25s What is network vulnerability assessment? 2m 41s Nessus 1m 6s Network scanning with Nessus 1m 32s 6. Logging and Monitoring 11m 55s Logging and its significance 1m 10s Syslog-ng 51s Log forwarding using syslog-ng: Part one 2m 30s Log forwarding using syslog-ng: Part two 4m 10s Kiwi 1m 31s Simple Network Management Protocol (SNMP) 1m 43s Conclusion 37s Next steps 37s

حجم فایل: 215MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Protect Your Network with Open-Source Software

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس