آموزش پیشنهادی فرادرس

نکته های پیشرفته در WCF

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF

نکته-های-پیشرفته-در-wcf

در این دوره آموزشی با مباحث پیشرفته WCF مانند رفع خطاهای نرم افزار، نصب و راه اندازی روی IIS، معماری WCF و ... آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • معماری ServiceHost
 • آشنایی با ServiceHost lifecycle
 • آدرس های پایه
 • هاستینگ WCF در Windows Services
 • ایجاد یک Windows Service host
 • هاستینگ WCF در IIS 5/6
 • یکپارچه سازی WCF با فایل SVC
 • ایجاد یک Web site host
 • توسعه پذیری با ServiceHostFactory
 • استفاده از PerCall
 • استفاده از Single
 • استفاده از PerSession
 • استفاده از ConcurrencyMode
 • آشنایی با behaviors
 • پیاده سازی behaviors
 • استفاده از Extensions property
 • ServiceHost سفارشی

عنوان دوره آموزشي: WCF Advanced Topics سطح: پیشرفته مدت زمان: 4 ساعت و 11 دقيقه نويسنده: Aaron Skonnardليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

02:58	
Self-hosting
	 01:26	
ServiceHost architecture
	 05:15	
Demo: Understanding the ServiceHost lifecycle
	 05:12	
Base addresses
	 02:26	
Demo: Configuring base addresses
	 02:52	
Custom ServiceHost types
	 01:12	
Demo: Implementing a custom ServiceHost
	 08:16	
Self vs managed-hosting
	 01:04	
Hosting WCF in Windows Services
	 01:44	
Demo: Creating a Windows Service host
	 06:09	
Hosting WCF in IIS 5/6
	 04:44	
Integrating WCF with .svc files
	 03:03	
Demo: Creating a Web site host
	 05:10	
Extensibility with ServiceHostFactory
	 01:25	
Demo: Writing a custom ServiceHostFactory
	 03:47	
ASP.NET compatibility mode
	 02:42	
Windows Process Activation Service (WAS)
	 03:38	
Configuring WAS
	 01:55	
Demo: Configuring WAS for TCP-based activation
	 06:00	
Summary
	 00:43	
Runtime Execution		 01:28:26	

00:55 WCF runtime behaviors 02:58 Instancing 01:01 InstanceContextMode.PerCall 02:46 Demo: Using PerCall 04:49 PerCall summary 01:28 InstanceContextMode.Single 01:57 Demo: Using Single 01:48 Single summary 01:16 InstanceContextMode.PerSession 04:49 Sessionful bindings 05:23 Demo: Using PerSession 05:51 Managing session lifetime 06:29 Demo: IsInitiating/IsTerminating 04:44 Advanced instance management 05:47 PerSession summary 01:11 Durable services 05:11 Demo: Durable services 11:00 Service throttling 02:18 Demo: ServiceThrottlingBehavior 02:44 Threading 01:13 ConcurrencyMode.Single 02:27 ConcurrencyMode.Reentrant 02:33 ConcurrencyMode.Multiple 01:33 Demo: Using ConcurrencyMode 03:45 UseSynchronizationContext 01:42 Summary 00:48 Extensibility 01:31:15

01:32 WCF runtime architecture 03:17 Channel extensibility 03:25 Dispatch/client runtime extensibility 08:03 Implementing interceptors 02:35 Demo: Writing a parameter inspector 07:01 Demo: Writing a message inspector 05:11 Demo: Writing an operation invoker 06:07 IErrorHandler 02:45 Understanding behaviors 06:25 Types of behaviors 03:16 Implementing behaviors 02:57 Demo: Applying extensions with behaviors 12:26 Demo: Writing a behavior extension element 03:06 Validation behaviors 01:07 Demo: Writing a validation behavior 03:27 Sharing state between extensions 03:28 Demo: Using the Extensions property 05:59 Custom ServiceHost 02:01 Demo: Writing a custom ServiceHost 04:21 Custom ChannelFactory 00:55

حجم فايل: 700MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WCF Advanced Topics

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-WCF Advanced Topics_git.ir.rar