این دوره شامل بیش از 7 ساعت آموزش است و برای مهندسان شبکه طراحی شده است که می خواهند به سرعت در گسترش و پشتیبانی از Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Firewalls در محیط های تولید، پیشی بگیرند. این دوره  نیز برای کاندیدهای صدور گواهینامه امنیتی سیسکو مانند CCNA Security، CCNP Security و CCIE Security قابل اجرا است. همچنین پیاده سازی تکنولوژی هایی مانند فیلتر کردن فایروال، بررسی بسته های عمیق، حفاظت از DoS، قطع IPsec & SSL VPN termination در (Cisco ASA 8.x and 9.x Command Line Interface (CLI و Adaptive Security Device Manager (ASDM) GUI interface بررسی می شود.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیاده سازی ASA Firewalls
 • راه اندازی ASA و Routed Firewall
 • ASA Transparent Firewall
 • (ASA Virtual Firewalls (Multiple Context Mode
 • ASA Device Manager (ASDM) Management
 • ASA Site-to-Site IPsec VPNs
 • ASA Remote Access IPsec VPNs
 • ASA Remote Access SSL VPNs
 • (ASA Network Address Translation (NAT
 • قابلیت دسترسی بالا ASA با Failover
 • قابلیت دسترسی بالا ASA با خوشه بندی
 • بررسی بسته های عمیق ASA