در هر حال مشارکت در هر پلت فرم اجتماعی به سمت یک مدل پولی پیش می رود. خوب اکنون دلیل انتخاب توییتر چیست؟

ساختارهای تبلیغاتی پولی توییتر می توانند در رشد کسب و کار و ایجاد آگاهی از نام تجاری شما در زمان مناسب مفید باشند و همچنین به شما کمک کنند تا مخاطبان را از طریق جمعیت شناسی، کلمه کلیدی، نام کاربری یا علاقه شان، هدف گذاری کنید. در این دوره نشان داده می شود که مشاغل بزرگ و کوچک چگونه از تبلیغات توییتر برای جذب فالور ها و مشتریان بهره می برند. کار را  با توضیح انواع تبلیغات توییتر و گزینه های هدف گذاری شروع می کنیم. پس از آن، Megan Adams استراتژیست رسانه های اجتماعی، نحوه ی ایجاد یک پروفایل قوی، ایجاد یک اکانت تبلیغاتی و ساخت اولین کمپین تبلیغاتی شما را آموزش می دهد. برای نمایش تبلیغات توییتری در عمل، او کمپین را بر پایه ی 7 هدف خاص ایجاد می کند: جمع کردن فالور، هدایت ترافیک اینترنتی به سمت یک صفحه ی وب، جمع آوری مشتریان بالقوه، ترویج یک اپلیکیشن و غیره.

در طول این مسیر، نحوه ی تنظیم پیشنهادات قیمت و بودجه را می آموزید، توییت های پنهان و زمان بندی شده را مدیریت می کنید، گزارشات کمپین را بررسی می کنید، تبلیغات چشمگیری می نویسید و عکس ها و ویدئو ها را با Twitter Card پیوست می کنید.

سرفصل ها:

 • انواع تبلیغات توییتری و انواع Twitter Card
 • ایجاد پروفایل توییتر
 • هدف گذاری یک مخاطب
 • تنظیم پیشنهاد قیمت
 • ایجاد یک کمپین
 • ایجاد توییت تبلیغاتی
 • توییت های زمان بندی شده
 • عکس ها و ویدئو ها در تویت ها
 • مشاهده گزارش ها
 • مقدمه ای بر تبلیغات توییتر
 • انواع تبلیغات توییتر
 • اصطلاحات تبلیغاتی پایه
 • مهیا کردن موفقیت
 • نحوه ی ایجاد یک پروفایل قوی
 • مشخص کردن اهداف کمپین
 • تعریف کردن و هدف گذاری مخاطبان
 • مبانی تبلیغات توییتر
 • تنظیم اکانت تبلیغاتی شما
 • ناوبری رابط
 • انواع Twitter Cards
 • متدهای هدف گذاری اصلی
 • هدف گذاری جمعیت شناسی
 • کلید واژه هدف گذاری
 • هدف گذاری علاقه
 • هدف گذاری نام کاربری
 • روش های پیشرفته هدف گذاری
 • مخاطبان خاص
 • هدف گذاری تلویزیون
 • هدف گذاری مبتنی بر دستگاه
 • پیکربندی پیشنهاد قیمت
 • تنظیم بودجه
 • تصمیم گیری در مورد پیشنهادات قیمت
 • ایجاد اولین کمپین شما
 • ایجاد کمپین برای جذب فالور
 • ایجاد یک کمپین برای جهت دهی به ترافیک وب
 • ایجاد کمپین تبلیغاتی توییتر
 • ایجاد کمپین برای جمع آوری مشتریان بالقوه
 • ایجاد یک کمپین ویدئویی
 • ایجاد یک کمپین برای نصب اپلیکیشن
 • مدیریت خلاق
 • ایجاد توییت پنهان
 • ایجاد توییت زمان بندی شده
 • Twitter Card در عمل
 • بررسی داده
 • بررسی گزارش های کمپین
 • فعالیت توییت
 • Twitter Cards dashboard
 • نتیجه
 • مراحل بعدی