مطالب پیشنهادی از سراسر وب

راهنمای کامل Arduino : ساخت ماشین مسابقه

دسته بندی ها: آموزش آردوینو (Arduino) ، آموزش میکروکنترلر ARM ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش اینترنت اشیاء (IOT)

Arduino یک کمپانی منبع باز سخت افزاری و نرم افزاری است که کیت های میکرو کنترولر برای ساخت دستگاه های دیجیتالی و اشیاء تعاملی  طراحی و تولید میکند که میتوانید این اشیاء را در دنیای فیزیکی کنترل کنید.

در این پروژه یک ماشین کنترلی را با استفاده از بلوتوث کنترل میکنیم. ماشین دستورات را از نرم افزار اندرویدی از طریق بلوتوث دریافت میکند و بر اساس این دستورات ماشین عمل خاصی را انجام میدهد. در این پروژه ما  یک ماژول بلوتوث HC-05 را به arduino متصل میکنیم که دستورات را از طریق نرم افزار اندرویدی دریافت میکند و از طریق serial communication موتور را با استفاده از کنترلر موتور L298N به حرکت در می آورد. ما همینطور یک سنسور فاصله HC-SR04 را برای تشخیص حضور اشیاء مختلف در اطراف ماشین و انتخاب حرکت مناسب موتور استفاده میکنیم.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های این دوره:

  • چگونه با استفاده از سنسور ultrasonic – HC-SR04 فاصله را اندازه گیری کنید و موانع را تشخیص دهید.
  • نحوه برقراری ارتباط با دستگاه های دیگر با استفاده از بلوتوث
  • چگونه با استفاده از کنترلر موتور L298N یک موتور DC را کنترل کنید
  • چگونه کامپوننت های مختلف را با هم ترکیب کنید تا یک سیستم کامل بسازید
  • چگونه شاسی یک ماشین را درست کنید تا بر روی آن بدنه خودرو را سوار کنید
  • چگونه با استفاده از breadboard یک circuits  را بسازید
  • و ...

عنوان دوره: Udemy Complete Guide to Arduino : Make Android RC Car

مدت دوره: 1 ساعت

نویسنده:  Azy Geek

توضیحات:

Udemy Complete Guide to Arduino : Make Android RC Car

Azy Geek 1 hour

I will teach you step by step how to go about building this project. I will also share the code with you so that you can replicate the project yourself. Here's what you will learn: How to measure distance and detect obstacles using HC-SR04 ultrasonic sensor How to communicate with other devices using Bluetooth How to control DC motors using L298N motor controller How to integrate components into a complete system How to Setup Car chassis to build the body of car How to Build circuits using the breadboard After completing the course you will be familiarized with Arduino and will be able to build your own remote controlled car from scratch and several other projects. What are the requirements? Arduino IDE What am I going to get from this course? Over 18 lectures and 1 hour of content! Control DC motors with L2998N motor controller Measure distance using HC-SR04 ultrasonic sensor Setup Car chassis to build the body of car Choose the appropriate microcontroller for the project Build circuits using the breadboard Use HC-05 for the bluetooth communication Assemble the car in the right way What is the target audience? Programmers Those who love to work with hardware Developers Arduino Lovers Technology lovers

Section 1: Introduction Lecture 1 Introduction 00:55 Section 2: Components Lecture 2 Making Car Body 04:11 In this lecture we will setup the car body by using the car chassis. Lecture 3 Motor and motor driver 03:47 In this lecture we will learn about the working of direct current motors and how dc motors can be controlled by arduino. Lecture 4 Motor Driver Demonstration 04:00 In this lecture we will see the practical demonstration of controlling dc motors using the motor controller bridge. Lecture 5 BreadBoard 03:55 In this lecture you will learn about the working of bread. How it is used for building circuits. Lecture 6 Sensor 04:01 In this lecture you will learn about using the HC SR04 distance sensor, how you can use it for detecting obstacles. Lecture 7 Distance Sensor Demonstration 03:32 In this lecture we will see the practical demonstration of detecting obstacles using the HC SR04 distance sensor. Lecture 8 Microcontroller 01:38 In this lecture i will give an overview of arduino microcontroller board. Lecture 9 bluetooth 05:59 In this lecture you will learn about the HC-05 Bluetooth module used for communication with other devices. Lecture 10 Android Application 02:46 In this lecture i will tell about the android application used for serial communication over Bluetooth in order to communicate with the arduino. Section 3: Final Assembly Lecture 11 Wiring Motors 05:20 In this lecture you will learn how to wire up the DC motors and connect them to the motor controller. Lecture 12 Wiring Arduino 05:28 In this lecture we will add arduino microcontroller board to the car body. Lecture 13 Adding Distance Sensor 01:46 In this lecture you will learn how to add distance sensor to the arduino. Lecture 14 Adding Bluetooth 01:21 In this lecture you will learn how to connect the bluetooth module to the arduino. Lecture 15 Understand the Code 03:32 In this lecture i will try to make you understand the final code that we are going to upload to the arduino. Lecture 16 Uploading Code and testing 02:48 In this lecture we will upload the code and test our car. Lecture 17 Attaching Batteries 03:20 In this lecture you will learn how to connect the batteries as external power source. Section 4: Lets Drive Lecture 18 Drive your car 00:39 In this lecture i will show you final drive of your newly built car.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Complete Guide to Arduino Make Android RC Car

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 734.0MB Udemy Complete Guide to Arduino Make Android RC Car_git.ir.rar