مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با طراحی پایگاه داده

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های یودمی (Udemy)

این آموزش تصویری اصول طراحی پایگاه داده را به صورت کامل آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مبانی پایگاه داده
 • بانک اطلاعات چیست؟
 • انواع پایگاه داده
 • فرایند طراحی بانک اطلاعات
 • سازماندهی
 • از بین بردن تکرار
 • اختصاص روابط
 • رابطه  یک به یک
 • رابطه یک به چند
 • رابطه چند به چند
 • ارتباط جداول با شناسه
 • نمونه هایی از طراحی نادرست
 • نمونه هایی از طراحی خوب
 • قوانین طراحیلیست سرفصل های دوره آموزشی:
This course familiarizes the student with techniques necessary to properly create and normalize a relational database. This single course can help prevent the new database developer from creating mistakes that add hours and days to a development project. Information in this course is a must for anyone responsible for building and maintaining a database.
Category: Development / Databases

What are the requirements? Basic Microsoft Windows training or equivalent experience What am I going to get from this course? Over 20 lectures and 1.5 hours of content! What is a database Understand different types of databases Understand normalization Assign relationships Eliminate repetition Relate tables with IDs Design rules What is the target audience? Students just getting start with designing databases and those who have been designing databases but looking for tips on more effective design

CURRICULUM

SECTION 1: Introduction 1 Introduction 03:20

SECTION 2: Database Basics 2 Overview 00:50

3 What is a Database? 02:47

4 Different Types of Databases 11:40 5 The Process of Database Design 07:58 SECTION 3: Normalizing 6 Overview 01:04

7 What is Normalization? 02:16

8 Basic Steps to Normalization 04:38 9 A. Brainstorm 01:08 10 B. Organize 03:13 11 C. Eliminate Repetition 11:34 12 D. Assign Relationships 00:22 13 D1. One to One Relationship 06:01 14 D2. One to Many Relationship 04:19 15 D3. Many to Many Relationship 05:29 16 Relating Tables with IDs 01:46 17 Examples of Bad Design 15:20 18 Examples of Good Design 05:53 19 Design Rules 05:09 SECTION 4: Conclusion 20 Conclusion 04:17

عنوان دوره: Udemy - Database Design Introduction حجم فایل: 398MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Database Design Introduction

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس