آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با مفاهیم و تکنیک های Big Data

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های لیندا (Lynda)

آشنایی-با-مفاهیم-و-تکنیک-های-big-data

در این آموزش تصویری با مفاهیم و تکنیک های Big Data آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • کار با big data
 • چگونه از big data  استفاده می شود؟
 • آشنایی با big data برای مصرف کنندگان
 • آشنایی با big data برای کسب و کار
 • سه جنبه از علم داده
 • انواع مهارتها در علم داده
 • علم داده بدون big data
 • big data بدون علم داده
 • اصول اخلاقی در big data
 • منابع و ساختارهای big data
 • کار با داده های ساخت یافته
 • کار با داده های بدون ساختار
 • ذخیره سازی big data
 • کار با محاسبات ابری: IaaS، PaaS، SaaS به، و DaaS
 • کار با Hadoop
 • آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل
 • تجزیه و تحلیل big data
 • نقش Excel در big data
 • و...

عنوان دوره: Techniques and Concepts of Big Data سطح: مقدماتی مدت زمان: 2 ساعت و 12 دقیقه نویسنده: Barton Poulsonتوضیحات:

Big data is big news. But what is big data, and how do we use it? Simply put, big data is data that, by virtue of its velocity, volume, or variety (the three Vs), cannot be easily stored or analyzed with traditional methods. Spreadsheets and relational databases just don't cut it with big data. In this course, Barton Poulson tells you the methods that do work, introducing all the techniques and concepts involved in capturing, storing, manipulating, and analyzing big data, including data mining and predictive analytics. He explains big data's relationship to data science, statistics, and programing; its uses in marketing, scientific research, and tools like Amazon's recommendation engine; and the ethical issues that lie behind its use.
Topics include:

What makes big data "big" Understanding how big data impacts consumers, businesses, and research Exploring the intersection of data science and big data Facing big data's ethical challenges Understanding the sources and structures of big data Storing big data Prepping big data for analysis

Welcome 1m 17s What Is Big Data? 6m 47s The three Vs of big data 58s Volume 1m 46s Velocity 2m 5s Variety 1m 17s Does big data need all three? 41s 2. How Is Big Data used? 14m 35s Understanding big data for consumers 4m 58s Understanding big data for business 6m 6s Understanding big data for research 3m 31s 3. Big Data and Data Science 28m 11s Ten ways big data is different from small data 5m 11s The three facets of data science 6m 45s Types and skills in data science 3m 38s Data science without big data 7m 52s Big data without data science 4m 45s 4. Ethics in Big Data 10m 13s Challenges with anonymity 5m 51s Challenges with confidentiality 4m 22s 5. Sources and Structures of Big Data 19m 57s Human-generated data 7m 0s Machine-generated data 4m 20s Structured data 2m 47s Unstructured data 5m 50s 6. Storing Big Data 15m 42s Distributed storage and the cloud 3m 55s Cloud computing: IaaS, PaaS, SaaS, and DaaS 4m 54s A brief introduction to Hadoop 6m 53s 7. Preparing Data for Analysis 11m 45s Challenges with data quality 3m 38s ETL: Extract, transform, load 3m 26s Additional Vs of big data 4m 41s 8. Big Data Analysis 22m 27s Monitoring and anomaly detection 5m 43s Data mining and text analytics 3m 52s Predictive analytics 5m 20s Visualization 4m 17s The role of Excel in big data 3m 15s Conclusion 1m 58s Next steps 1m 58s

حجم فایل: 557MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Techniques and Concepts of Big Data

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس