آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصول Windows Azure

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش کلود (Cloud)

آموزش-اصول-windows-azure

در این آموزش تصویری با اصوب Windows Arure آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با Windows Azure
 • کار با SQL Azure
 • برنامه یکپارچه سازی Windows Azure
 • ابزار های توسعه
 • ابزارهای Visual Studio
 • توسعه fabric
 • مدیریت ابزارهای SDK
 • نقش های Windows Azure
 • حرکت برنامه های کاربردی ASP.NET  به Azure
 • هاستینگ خدمات WCF
 • استفاده از drive ها
 • مفاهیم SQL Azure
 • کار با SQL Azure
 • کار با Futures  و  Data Market
 • انتقال به SQL Azure

عنوان دوره آموزشی:  Windows Azure Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 57 دقیقه نویسنده: Matt Milnerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Why cloud computing
	 06:26	
Windows Azure
	 03:14	
Lap around the platform
	 05:18	
Demo: Windows Azure
	 08:15	
SQL Azure
	 01:58	
Demo: SQL Azure
	 03:56	
Windows Azure AppFabric
	 03:12	
Demo: Windows Azure AppFabric
	 07:30	
Considerations and summary
	 02:41	
Azure architecture and tools		 00:54:33	
Introduction
	 01:13	
Azure Architecture
	 06:41	
Development tools
	 03:05	
Visual Studio tools
	 06:07	
Demo: Visual Studio tools
	 09:18	
Developer fabric
	 04:21	
Demo: Developer fabric
	 06:51	
Deployment, management and SDK tools
	 03:48	
Demo: Command line tools
	 10:19	
Community tools
	 01:49	
Summary
	 01:01	
Windows Azure Roles		 01:04:56	
Introduction
	 01:20	
Understanding roles
	 06:00	
Demo: Configure roles
	 08:36	
Role entry points
	 06:00	
Demo: Custom role entry point
	 06:19	
Moving ASP.NET applications to Azure
	 07:33	
Demo: Moving ASP.NET site to Azure
	 11:12	
Hosting WCF services
	 06:04	
Demo: Hosting WCF services
	 11:06	
Summary
	 00:46	
Windows Azure Storage - tables and queues		 00:46:31	
Introduction
	 00:52	
Azure storage
	 06:20	
Azure storage APIs
	 10:55	
Demo: Azure table storage
	 13:22	
Azure queues
	 06:02	
Demo: Azure queues
	 07:35	
Summary
	 01:25	
Azure blobs and drives		 00:42:36	
Introduction
	 00:40	
Blob concepts
	 04:55	
Demo: Blobs and containers
	 04:43	
Accessing blobs
	 06:46	
Demo: Accessing blobs
	 12:45	
Using drives
	 04:45	
Demo: Drives
	 08:02	
SQL Azure		 00:21:32	
Introduction
	 00:29	
SQL Azure concepts
	 03:12	
Demo: Working with SQL Azure
	 08:40	
Data synchronization
	 03:07	
Demo: Syncing on-premise to Azure
	 03:52	
Futures and Data Market
	 02:12	
Moving a web application to Azure		 00:24:26	
Introduction
	 01:02	
Moving to SQL Azure
	 07:33	
Moving the web application
	 15:51

حجم فایل: 840MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Azure Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس