آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن برای Android

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، پایگاه داده ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش اکلیپس (Eclipse) ، آموزش SQLite

آموزش-برنامه-نویسی-اپلیکیشن-برای-android-2

در این آموزش تصویری با نحوه برنامه نویسی اپلیکیشن های Android با استفاده از Eclipse و Java آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه InfiniteSkills می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • بررسی اجمالی Android 
 • ارتقاء نرم افزار Android
 • راهنمای طراحی اپلیکیشن Android
 • ابزارهای برنامه نویس Android 
 • زبان برنامه نویسی Java
 • کار با ( Android (SDK
 • ابزارهای اندروید (ADT)
 • تجهیزات مجازی اندروید (AVD)
 • بررسی اجمالی از اشکال زدایی در Eclipse
 • تست و اشکال زدایی برنامه
 • اشکال زدایی (DDMS)
 • ارتقاء نرم افزار بر روی گوگل
 • ایجاد یک پروژه جدید از کد موجود
 • افزودن فعالیت درسایت به پروژه های موجود
 • روش ارائه محتوا
 • به روز رسانی API
 • ارائه منابع پیش فرض
 • منابع دسترسی
 • رابط کاربری
 • رویدادهای ورودی
 • تنظیمات
 • کار با لیست
 • کار با منوها
 • کار با سبکها و تم
 • کار با انیمیشن و گرافیک
 • رسانه ها و دوربین
 • قابلیت پخش رسانه
 • نوشته ها و حسگر ها
 • دسترسی به سنسور
 • ذخیره سازی داده ها و پایگاه داده
 • تنظیمات به اشتراک گذاشته شده
 • ذخیره سازی داخلی
 • ذخیره سازی خارجی
 • کار با پایگاه داده SQLite
 • اتصال و دسترسی از راه دور
 • اتصال با استفاده از NFC
 • برنامه های وب سایت و HTML5

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this Android App Programming training course, expert author Don Cowan teaches you how to use the tools that Google provides in order to create your very own Android Apps. Android has the largest user install base in the world, and with this tutorial you can learn how to create your very own Apps for millions of users worldwide to use!

You will start by installing the Android Developer Tools you will need to create your Apps, and Don shows you how to use those tools to create your very first App. As you proceed through the video tutorial, you will learn how to work with various App components and APIs, access and utilize resources, create your user interface and add animation and graphics to your App. Additionally, Donteaches you about media playback, device camera access, determining location, and using device sensors. You also learn how to store your Apps data using SQLite and internal device storage.

Once you have completed this Android Programming video course, you will understand the tools, and have the skills necessary, to create and submit your very own Android Apps to the Google Play store. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

00. Free Videos From This Course Welcome To The Course About The Instructor Organization Of The Course A Quick App Example Using The Development System To Create Your First App Overview Of Debugging In Eclipse Using The Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) Promoting Your Apps On Google Play Listeners And Toasts Broadcast Receiver Concepts And Sample App API Demos Worksheet Adding Code To Your Android App - Part 1 Accessing Resources User Interface Overview Popup Menus Property Animation Media Playback Accessing Sensors 01. Introduction 0101 Welcome To The Course 0102 Overview Of Android 0103 Organization Of The Course 0104 Promoting Android Apps 02. Android Development System 0201 Development System Overview 0202 A Quick App Example 0203 Android Developers Website 0204 Android Design Guide 0205 Android Developer Tools (ADT) Bundle 0206 Java Programming Language 0207 Eclipse Integrated Development Environment (IDE) 0208 Android Software Development Kit (SDK) 0209 Android Development Tools (ADT) 0210 Android Virtual Devices (AVD) 03. Using The Development System To Create Your First App 0301 Using The Development System To Create Your First App 0302 Understanding The Structure And Components Of Your First App 0303 Understanding And Modifying Code In Your First App - Part 1 0304 Understanding And Modifying Code In Your First App - Part 2 0305 Understanding And Modifying Code In Your First App - Part 3 0306 Overview Of Debugging In Eclipse 0307 Testing And Debugging Your First App 0308 Using The Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) 0309 Running Your First App On A Real Mobile Device 0310 Additional Development Resources 0311 Android App Components 0312 Using Android App Development Wizards And Templates 0313 Using The Infinite Skills Working Files 0314 Android Native Development Kit 0315 Promoting Your Apps On Google Play 0316 Publishing Your Apps On Google Play And Using The Developer Console 04. App Components And APIs 0401 App Components And APIs Overview 0402 Activities 0403 Creating A New Project From Existing Code 0404 Adding An Activity To An Existing Project 0405 Manifest 0406 Intents 0407 Listeners And Toasts 0408 Threads And Async Tasks 0409 Service Concepts And Sample App Demonstration 0410 Service Implementation And Code 0411 Content Provider Concepts And Sample App Demonstration 0412 Content Provider Classes And Objects 0413 Content Provider URIs 0414 Content Provider URI Matchers 0415 Content Provider Cursors 0416 Content Provider Methods 0417 Content Provider Method Parameters 0418 Content Provider Method Implementation Templates 0419 Broadcast Receiver Concepts And Sample App 0420 Broadcast Receiver Classes And Objects 05. API Demos App 0501 API Demos App Overview 0502 API Demos Worksheet 0503 App Development Using Demos And Samples 0504 Adding Code To Your Android App - Part 1 0505 Adding Code To Your Android App - Part 2 0506 New Releases And Updates To The API 06. App Resources 0601 Resources Overview 0602 Providing Default Resources 0603 Providing Alternate Resources 0604 Accessing Resources 0605 Localization 07. User Interface 0701 User Interface Overview 0702 Layouts 0703 Creating Layouts Using API Demos And The Graphical Layout Editor 0704 Input Controls 0705 Input Events 0706 Options Menus 0707 Popup Menus 0708 Context Menus 0709 Action Bars 0710 Settings 0711 Preferences 0712 Dialogs 0713 Notifications 0714 Lists 0715 Fragments 0716 Styles And Themes 0717 Applying Styles And Themes To Your Apps 08. Animation And Graphics 0801 Animation And Graphics Overview 0802 Property Animation 0803 View Animation 0804 Canvas Graphics 09. Media And Camera 0901 Media And Camera Overview 0902 Media Playback 0903 Camera Access 10. Location And Sensors 1001 Location And Sensors Overview 1002 Accessing Sensors 1003 Determining Locations - Part 1 1004 Determining Locations - Part 2 11. Data Storage And Database 1101 Data Storage And Database Overview 1102 Shared Preferences 1103 Internal Storage 1104 External Storage - Part 1 1105 External Storage - Part 2 1106 SQLite Database - Part 1 1107 SQLite Database - Part 2 12. Connectivity And Remote Access 1201 Connectivity And Remote Access Overview 1202 Connectivity Example Using NFC 1203 Connectivity And Remote Access Documentation And Samples 13. Web Apps And HTML5 1301 Web Apps And HTML5 Overview 1302 Webview 1303 HTML5 14. Wrap-up 1401 Conclusion 1402 About The Instructor

عنوان دوره: InfiniteSkills - Learning Android App Programming حجم فایل: 1.38GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Learning Android App Programming

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس