مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش برنامه نویسی VHDL و FPGA

دسته بندی ها: آموزش اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های یودمی (Udemy)

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی VHDL و FPGA آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مقدمه ای بر VHDL
 • مبانی VHDL
 • انواع داده
 • ساختار برنامه نویسی VHDL
 • کار با سبک برنامه نویسی VHDL
 • ابزار شبیه سازی VHDL
 • ابزار توسعه FPGA
 • کار با ر
 • توسعه Xilinx ISE FPGA
 • کار با برنامه نویسی BASYS 2
 • و...

عنوان دوره: Udemy VHDL and FPGA Development for Beginners and Intermediates مدت زمان: 3 ساعت نویسنده:  Jordan Christman

توضیحات:

VHDL and FPGA Development for Beginners and Intermediates is a course that is designed to teach students how to create and successfully simulate their VHDL design. We will also be implementing these designs on a Xilinx BASYS 2 FPGA development board so that the students can see their designs actually running. This course starts from beginning to end in teaching the user how to turn their digital logic design into VHDL designs that can be simulated in ModelSim or ISim and then implemented on an FPGA development board. This course also covers how to use Altera’s tools so students are not limited to Xilinx development boards.
Course Structure:
This course contains over 20 lectures that will teach students the syntax and structure of VHDL. The student will be able to understand the syntax and use of specific VHDL keywords by taking this course. There are lectures included in each lab to give a background on the digital logic circuit the student will be implementing.
This course contains 6 labs that are designed so that the student will learn how to develop VHDL code. For each lab I will give the student a set of VHDL files that they will have to modify or change in order to get the project to simulate correctly in ModelSim and so they can implement the design on their FPGA board. These labs are design to help the students learn VHDL by actually coding it themselves.
What are the requirements?
  Basic understanding of Binary Notation
  Basic understanding of Hexadecimal Notation
  Basic understanding of Logic Gates
What am I going to get from this course?
  Over 30 lectures and 2.5 hours of content!
  Intro to VHDL and FPGA development
  Understand the design process for implementing a digital design onto a FPGA
  Learn how to simulate a design in Altera’s ModelSim and Xilinx Isim
  Learn how to use Xilinx ISE tool to program FPGA
  Debug a VHDL design using ModelSim
  Simulate a VHDL design using ModelSim
  Familiarize yourself with Altera and Xilinx tools
  Program a FPGA

Curriculum Section 1: Contact Information 1 Contact Information 1 page Section 2: Introduction 2 Introduction to VHDL 06:57 Section 3: VHDL Language Basics 3 Data Types 09:41 4 Syntax 08:38 5 1 VHDL Basics 5 questions Section 4: VHDL Coding Structure 6 VHDL Design Structure 04:32 7 VHDL Coding Styles 04:08 8 VHDL Test Benches 08:10 Section 5: Altera Tools 9 Altera Tools Introduction 02:11 10 ModelSim VHDL Simulation Tool 05:32 11 Quartus II FPGA Development Tool 04:00 Section 6: Xilinx Tools 12 Xilinx Tools Introduction 01:09 13 ISim VHDL Simulation Tool 02:13 14 Xilinx ISE FPGA Development Tool 07:44 15 Programming The BASYS 2 FPGA Development Board 01:38 Section 7: BASYS 2 Board 16 BASYS 2 Board 01:48 Section 8: Lab 1 - Full Adder 17 Introduction 02:08 18 Demonstration 01:37 19 Solution 14:05 Section 9: Lab 2 - Shift Register 20 Introduction 02:17 21 Demonstration 03:18 Section 10: Lab 3 - Universal Shift Register 22 Introduction 01:48 23 Demonstration 05:53 24 Solution 21:50 Section 11: Lab 4 - 7 Segment Display 25 Introduction 02:25 26 Demonstration 04:20 Section 12: Lab 5 - Counter 27 Introduction 01:24 28 Demonstration 02:39 Section 13: Lab 6 - Multiplier 29 Introduction 03:03 30 Demonstration 04:46 Section 14: Feedback

حجم فایل: 492MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy VHDL and FPGA Development for Beginners and Intermediates

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


jamal 4 سال و 10 ماه قبل

از آموزشهای متنوع شما در زمینه های مختلف تشکر کرده تقاضا می کنم در خصوص آموزش نرم افزارهای مختلف و تخصصی الکترونیک بیشتر قرار بدهید ( پروتل ، پرتئوس ، کدویژن و ... )

ali 5 سال و 4 ماه قبل

سلام خیلی خیلی ممنون.ویدیو های مربوط الکترونیک رو بیشتر بذارید ممنون