آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش ساخت طرح های XAML

دسته بندی ها: آموزش WPF ، دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش XAML

آموزش-ساخت-طرح-های-xaml

این آموزش تصویری نحوه ساخت طرح های XAML را به خوبی به شما آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • اصول اولیه Layout
 • وابستگی خواص
 • خواص فایل های پیوست شده
 • کار با انواع صف
 • کار با پانل ها
 • کار با پنل ها در  WPF و WinRT
 • کار با شبکه
 • کار با کلاس های انتقال داده
 • دریافت موقعیت یک عنصر
 • ترجمه یک عنصر
 • کار با Matrix3D
 • کار با کنترل Layout
 • تغییر پنل از ItemsControl
 • حرکت عناصر  متحرک در یک پنل
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight XAML Layout in Depth سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 44 دقیقه نویسنده: Thomas Claudius Huber

توضیحات:

This course will teach you to build professional user interfaces in XAML-based applications, understand the layout process, and learn about layout-properties, panels, transformations, projections, and advanced topics to create exciting layouts.
This course is about layout in XAML-based applications. It focuses on all XAML platforms like WPF, WinRT and Silverlight. In this course, you'll learn how the layout process works, and how to build custom panels. You'll see how the different layout properties of elements like Width, Height, Alignments and Margin behave and when they have an effect and when they do not. After those basics, this course focuses on the different Panels available in XAML. You'll learn about the common Panels Grid, StackPanel and Canvas, but also about the VirtualizingStackPanel that is used by some ItemsControl for UI-Virtualization. This course also shows you how to use the WPF-specific Panels WrapPanel and DockPanel and the WinRT-specific Panel VariableSizedWrapGrid. After the Panels, we look at Transformations to rotate, scale, skew and translate (move) your elements. You'll also learn how to work with Projections to give your elements a 3D-like effect. With the knowledge about the layout process, about the properties of elements, about Panels, and about Transformations and Projections in the backpack, we look at advanced topics. You'll learn about the shared size groups supported by the Grid in the WPF, how to change the Panel of an ItemsControl, how to animate a position change of the elements in a Panel, and many other interesting things. Throughout this course, your knowledge is applied to an MVVM-based WPF-application called FriendViewer. The course teaches you how to build the complete layout of that FriendViewer application, including a pinnable navigation, a loading-overlay, a UserControl to display a friend, and a main area that re-positions elements dynamically with an animation.

Layout Basics 52:31 Introduction 0:50 Course Outline 2:26 Layout Base Classes 1:40 The Layout Process 2:19 Layout Process Participation 1:40 The DiagonalPanel 7:29 Layout Process Internals 5:29 Dependency Properties 3:52 Attached Properties 3:33 The SimpleCanvas 8:02 Layout Process Execution 1:43 Trigger the Layout Process 9:46 Summary 3:36 Layout-properties of Elements 29:09 Introduction 0:58 Alignments 2:30 The VerticalStackPanel 5:53 Width and Height 7:02 The Margin 2:09 The Visibility 4:25 Using the Designer 2:54 Summary 3:16 Panels 1:13:14 Introduction 1:32 Elements with Children 4:14 The Base Class: Panel 1:55 Panel-subclasses in WPF and WinRT 4:09 The Grid 8:47 The Grid: Using the Designer 3:43 FriendViewer: The FriendControl 10:12 FriendViewer: The Application Layout 6:20 The GridSplitter 2:57 The Canvas and ZIndex 7:08 The StackPanel 4:51 The WrapPanel (WPF Only) 3:06 The DockPanel (WPF Only) 4:04 The VariableSizedWrapGrid (WinRT Only) 6:18 Summary 3:52 Transformations and Projections 1:01:02 Introduction 2:00 Transformations 1:17 Transformation Classes 2:37 LayoutTransform vs. RenderTransform 6:43 The Origin of a RenderTransform 2:28 Rotate, Scale, and Skew 1:30 FriendViewer: Scale of ListViewItems 6:39 Get the Position of an Element 1:55 Translate an Element 9:52 FriendViewer: Navigation Flyout 7:55 MatrixTransform 5:54 Combine Transformations 1:58 Projections 1:26 PlaneProjection 5:28 Matrix3DProjection 0:52 Summary 2:21 Advanced Topics 1:08:55 Introduction 2:13 The Grid as Overlay-container 1:43 FriendViewer: Loading-overlay 8:37 The Grid: Shared Size Groups (WPF only) 4:03 FriendViewer: Pinnable Navigation 10:22 Layout the Content of a Control 4:22 Change the Panel of an ItemsControl 8:02 When There's Not Enough Space 1:44 The ScrollViewer 4:38 The Viewbox 4:47 Animated Move of Elements in a Panel 4:35 FriendViewer: New Main Area 11:04 Summary 2:41

حجم فایل: 612MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight XAML Layout in Depth

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-XAML Layout in Depth_git.ir.rar

مرتضی 5 سال و 3 ماه قبل

دست شما درد نکنه. خیلی سریع و به روز آپلود کردید. یک سوالی که داشتم اینه که زیرنویس های انگلیسی پلورال سایت برای آموزش هایی که کپشن دارند به هیچ نحوی در دسترس نیست؟