مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مدیریت SQL Server 2014

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، نرم افزار ها ، پایگاه داده ، آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-مدیریت-sql-server-2014

در این دوره آموزش با ویژگی های جدید SQL Server 2014 Administration آشنا می شوید.

این دوره محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • تکامل SQL Server
 • پشتیبان گیری
 • پیش نیاز نرم افزار 
 • رمزگذاری پشتیبان گیری
 • بازگرداندن رمز پشتیبان گیری 
 • پیشرفت های امنیتی
 • افزایش ویرایش اشیاء به وسیله کاربر
 • شاخص Columnstore
 • ویژگی های عمومی Columnstore
 • ویژگی های SQL Server 2012
 • ویژگی های SQL Server 2014
 • آزمایش: Columnstore
 • آزمایش: صفحه اول Columnstore و ذخیره سازی آن
 • Columnstore داخلی
 • معماری Columnstore 
 • عملیات آنلاین با SQL Server 2012
 • تغییرات در SQL Server 2014
 • مدیریت تنظیمات قفل
 • آزمایش: عملیات  SQL Server 2012
 • آزمایش: عملیات  SQL Server 2014
 • مزایای استفاده از پشتیبان گیری با Azure
 • پشتیبان گیری از URL
 • آزمایش: پشتیبان گیری دستی به Azure
 • آزمایش: پشتیبان گیری دستی به Azure با رمزگذاری
 • آزمایش: راهنمای بازسازی از Azure  با رمزگذاری
 • مدیریت پشتیبان گیری
 • نسخه ی نمایشی: مدیریت  پشتیبان گیری در پایگاه داده
 • داده های SQL Server در Windows Azure
 • فرمت Buffer Pol

عنوان دوره آموزشی: SQL Server 2014 Administration New Features سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 17 دقیقه نویسنده: Pinal Daveلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Every new release of SQL Server brings a whole load of new features that an administrator can add to their arsenal of efficiency. This course takes a tour of the basic new features that were introduced, including backup, security, column store enhancements, Resource Governor, General Administration, Azure integration, extensions with SQL Server 2014 and more. To get the most out of this course, viewers should be familiar with SQL Server and database concepts.

Introduction 00:44 Evolution of SQL Server 01:53 What Is This Course About? 00:49 What Is in This Course? 06:41 Summary 01:05 Backup Enhancement 00:23:21 Introduction 00:55 Prerequisite Software 03:00 Backup Encryption 01:37 Understanding Prerequisites 01:25 Demo: Prerequisites 00:51 Demo: Backup Encryption 05:02 Demo: Restoring Encrypted Backup 02:45 Demo: Backup Encryption - Advanced 06:52 Summary 00:50 Security Enhancements 00:24:25 Introduction 01:01 Scenario - Visiting Auditor 01:20 Demo: Enhancement of User Object Permissions 06:13 Scenario - Case of Impersonation 01:24 Demo: Traditional Impersonation 05:53 Demo: Impersonation of System Admin 04:13 Demo: Enhancement of Impersonation Permission 03:26 Summary 00:51 Columnstore Index Enhancements 00:41:12 Introduction 01:08 Columnstore Index Enhancements 01:36 Generic Columnstore Characteristics 01:59 Columnstore Characteristics - SQL Server 2012 01:51 Columnstore Characteristics - SQL Server 2014 02:36 Demo: Nonclustered Columnstore Index 05:26 Demo: Clustered Columnstore Index 02:20 Demo: Clustered Columnstore Index Advanced 06:26 Demo: Columnstore Index and Performance 03:55 Demo: Columnstore Index and Storage 03:02 Columnstore Internals 02:03 Columnstore Architecture 02:46 Demo: Columnstore Internals 05:11 Summary 00:47 Online Database Operational Enhancements 00:24:41 Introduction 00:47 Real World Remarks 00:50 Online Operations With SQL Server 2012 02:42 Changes With SQL Server 2014 With Online Operations 01:49 Managed Lock Priority Options 01:16 Demo: SQL Server 2012 Online Index Operation 03:26 Demo: SQL Server 2014 Online Index Operation 03:19 Demo: Managed Lock Priority Options 03:31 Demo: SQL Server 2014 Online Partition Operation 06:08 Summary 00:49 Enhancements With Microsoft Azure 01:03:48 Introduction 01:14 Backup Scenario Today 01:03 Backup Scenario on Cloud 01:58 Encrypted Backup and Restore Scenario to Cloud 01:54 Advantages of Backup With Azure 01:47 Backup to URL 01:24 Prerequisite 02:10 Demo: Prerequisite Setup 03:56 Demo: Manual Backup to Azure 06:11 Demo: Manual Backup to Azure With Encryption 07:25 Demo: Manual Restore From Azure With Encryption 04:14 What Is Automated Managed Backup? 01:50 Sequence for Automated Managed Backup 01:52 Demo: Automated Managed Backup 02:28 Demo: Managed Backup at Database Level 07:40 Demo: Managed Backup at Instance Level 05:04 SQL Server Data Files in Windows Azure 02:46 Demo: SQL Server Data Files in Windows Azure 07:45 Summary 00:59 Buffer Pool Extension 00:12:17 Introduction 00:41 Why Buffer Pool Extension? 01:41 Benefits of Buffer Pool Extension 00:51 How Buffer Pool Extension Works 01:16 Buffer Movement and Eviction 02:08 Demo: Buffer Pool Extension 04:42 Summary 00:54 Resource Governor IO Enhancements 00:21:51 Introduction 00:53 Why Resource Governor? 02:46 Resource Governor IO Control 01:43 Syntax 01:29 Demo: Resource Governor Setup 03:57 Demo: Resource Governor IO Control 03:49 Demo: Resource Governor IO Control DMV 02:30 Demo: Resource Governor IO Control and Backup 03:57 Summary 00:44 Miscellaneous Enhancements 00:34:55 Introduction 01:12 Online Index Rebuilding Operations 00:53 Partition Problem Statement 01:52 Online Index Rebuilding for a Single Partition 01:18 Demo: Online Index Rebuilding for a Single Partition 04:38 Live Plans for Long Running Queries 01:00 Demo: Live Plans for Executing Queries 03:29 Transaction Durability 00:34 Full Transaction Durability 01:15 Delayed Transaction Durability 01:50 Visual Explanation: Delayed Durability 01:23 Demo: Delayed Durability 04:05 New Cardinality Estimation 01:39 Demo: New Cardinality Estimation 03:18 In Memory OLTP Optimization 01:52 Demo: In Memory OLTP Optimization 03:40 Summary 00:51

حجم فایل: 1GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server 2014 Administration New Features

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


محمد 3 سال و 10 ماه قبل

سلام
احسان جان همچنان منتظر فایلهای تمرینی این کورس آموزشی هستم.....
تشکر

محمد 4 سال و 9 ماه قبل

سلام
احسان جان بی زحمت فایل های تمرینی این ویدئو ها رو هم جداگانه ضمیمش کن.
فایل های اسکریپ به همراه پاورپوینت
منتظرم
خیلی ممنون