مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Dreamweaver با PHP و MySQL

دسته بندی ها: آموزش Adobe Dreamweaver ، پایگاه داده ، آموزش های لیندا (Lynda) ، نرم افزار ها ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش مای اس کیو ال (MySQL) ، آموزش طراحی وب

آموزش-dreamweaver-با-php-و-mysql

نرم افزار Adobe Dreamweaver یکی از قدرتمندترین ابزارهای طراحی وب به شمار می آید.

در این آموزش تصویری طراحی وب به کمک Dreamweaver و PHP و MYSQL را یاد میگیرید.

این دوره آموزشی محصول Lynda است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با نرم افزار Dreamweaver
 • آشنایی با تفاوت های بین Dreamweaver CS5.5  و  CS6
 • آشنایی با مرورگرها، سرور و پایگاه داده
 • معرفی Apache،MySQL و PHP
 • نصب  Apache،MySQL و PHP
 • تعریف یک سایت نرم افزار  Dreamweaver
 • پیکر بندی PHP testing server
 • اضافه کردن دستورات PHP با Insert panel
 • استفاده از server-side include
 • استفاده از code hinting با PHP variables
 • آشنایی با کلاس های سفارشی PHP
 • ایجاد یک پایگاه داده
 • آشنایی با پایگاه داده های رابطه ای
 • ایجاد یک پایگاه داده MySQL در  phpMyAdmin
 • اضافه کردن داده در  phpMyAdmin
 • وارد نمودن یک پایگاه داده کامل از script
 • استفاده از Bindings و Server Behaviors
 • ایجاد یک customer email form
 • کار با multiple checkbox controls
 • استفاده از data wizard
 • کار با multiple checkbox controls
 • آماده سازی یک جدول پایگاه داده برای server behaviors

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Join author David Gassner as he describes how to add dynamic data to a PHP-enabled web site in Adobe Dreamweaver. This intermediate course shows how to plan and create a MySQL database, define a PHP-enabled site in Dreamweaver, connect the site to the database, and manage and present dynamic data. David also explores Dreamweaver features such as PHP custom class introspection and site-specific code hinting as well as the differences between the CS5 and CS6 versions of the software.

This course was updated on 6/12/2012. Topics include:

Understanding dynamic versus static content Adding PHP commands to web pages Setting and outputting variables Using server-side includes Creating PHP custom classes Adding the Zend Framework to a PHP installation Creating a MySQL database Adding data in phpMyAdmin Building recordsets Formatting dynamic data Building data entry forms Authenticating users Deploying a dynamic site

Subjects: Developer Web Databases Web Development Software: Dreamweaver Author: David Gassner

Introduction 8m 48s

Welcome 1m 25s

What you should know before watching this course 2m 17s

Using the exercise files 1m 40s

Understanding the differences between Dreamweaver CS5.5 and CS6 3m 26s

1. Understanding Browsers, Servers, and Databases 19m 31s

Understanding static vs. dynamic web pages 4m 32s

Selecting application and database servers 6m 10s

Introducing Apache, MySQL, and PHP 6m 36s

Installing Apache, MySQL, and PHP 2m 13s

2. Getting Started with Dreamweaver and PHP 39m 34s

Defining a Dreamweaver site 3m 22s

Configuring a PHP testing server 7m 48s

Creating and testing a PHP-based web page 8m 25s

Adding PHP commands with the Insert panel 3m 14s

Setting and outputting simple variables 3m 56s

Testing pages with Live view and Live Code view 2m 9s

Using server-side includes 7m 50s

Navigating included pages with the Code Navigator 2m 50s

3. Managing PHP Code 36m 37s

Using code hinting with PHP variables 5m 31s

Understanding PHP custom classes 6m 38s

Adding Zend Framework to PHP on Windows 5m 18s

Adding Zend Framework to PHP on Mac 4m 2s

Using the Site-Specific Code Hints feature 3m 43s

Using Zend Framework classes with code hints 7m 26s

Managing reusable code with the Snippets panel 3m 59s

4. Creating a Database 18m 27s

Understanding relational databases 5m 26s

Creating a MySQL database in phpMyAdmin 4m 41s

Adding data in phpMyAdmin 2m 46s

Importing a completed database from a script 5m 34s

5. Using Bindings and Server Behaviors 39m 35s

Defining a Dreamweaver database connection 5m 27s

Building a simple recordset 4m 31s

Building an advanced recordset 5m 1s

Displaying data with repeating regions 6m 4s

Displaying data in a dynamic table 4m 15s

Formatting dynamic data 4m 54s

Displaying the total number of records 2m 4s

Limiting records with paging controls 4m 5s

Creating conditional regions 3m 14s

6. Building Data Entry Forms 43m 12s

Building a simple data entry form 5m 27s

Handling form submissions with PHP 5m 12s

Creating a customer email form 3m 9s

Validating form controls with Spry 7m 54s

Populating a list control with dynamic data 4m 50s

Working with multiple checkbox controls 8m 5s

Sending email with Zend_Mail 8m 35s

7. Managing Server-Side Data 50m 51s

Using data wizards 6m 20s

Formatting dates for SQL 5m 27s

Creating a custom data entry form 4m 50s

Preparing a database table for server behaviors 3m 3s

Using the Insert Record server behavior 5m 42s

Preparing an update form 7m 6s

Using the Update Form behavior 5m 46s

Creating list page links to edit and update data 7m 3s

Using the Delete Record server behavior 5m 34s

8. Authenticating Users with PHP 14m 45s

Creating a login form with a PHP server behavior 6m 29s

Protecting page access with PHP server behaviors 4m 17s

Logging out with a PHP server behavior 3m 59s

9. Deploying a Dynamic Site to a Remote Server 22m 50s

Configuring a remote server with FTP credentials 4m 42s

Synchronizing site assets with the remote server 5m 27s

Exporting the MySQL database to a script 3m 8s

Importing the MySQL database on a remote server 2m 24s

Configuring the site for the remote database 7m 9s

Conclusion 52s

عنوان دوره: Lynda - Dreamweaver with PHP and MySQL حجم فایل: 714MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Dreamweaver with PHP and MySQL

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس