آموزش پیشنهادی فرادرس

بازیابی و انتقال داده ها در Oracle Database 12c

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش اوراکل (Oracle)

بازیابی-و-انتقال-داده-ها-در-oracle-database-12c

در این آموزش تصویری با بازیابی و انتقال داده ها در Oracle Database 12c آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • پشتیبان گیری Oracle DBA
 • حفاظت از داده ها
 • پشتیبان گیری  Oracle Database 12c
 • پیاده سازی Oracle Flashback
 • مجموعه ای از ویژگی Oracle Flashback
 • بانک اطلاعات Flashback
 • کار با جدول Flashback
 • استفاده از پایگاه داده Flashback
 • پشتیبان گیری پایگاه داده
 • سازگاری پایگاه داده
 • رابط کاربری RMAN در 12C EM
 • معرفی RMAN
 • معرفی 12C EM
 • کار کردن با RMAN
 • بازیابی کاتالوگ چیست؟
 • برنامه ریزی برای پشتیبان گیری پایگاه داده
 • برنامه نویسی برای پشتیبان گیری پایگاه داده
 • ذخیره سازی اسکریپت ها در کاتالوگ
 • بازیابی پایگاه داده
 • بازگرداندن تمام پایگاه داده
 • گزینه ها برای انتقال داده ه
 • معرفی SQL
 • نحوه استفاده از SQL
 • چرا اوراکل چندگانه استفاده می کنیم؟
 • معماری چندگانه Oracle Database 12c
 • پشتیبان گیری از PDBs
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Oracle Database 12c Disaster Recovery and Data Movement سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 26 دقیقه نویسنده: Tim Warnerتوضیحات:

This Oracle Database 12c Disaster Recovery and Data Movement course accomplishes two goals. Number one, you'll learn how to ensure that your Oracle-stored data is always safe, secure, and able to be recovered in the event of a media failure. Number two, you'll move closer to your goal of becoming an Oracle Certified Database Administrator because this course is closely tracked to the exam objectives. 
 Overview: This Course
	 	02:06 	
Overview: This Module
	 	02:12 	
Oracle DBA Backup and Recovery Tasks
	 	03:11 	
Sources of Data Loss
	 	03:22 	
Methods of Data Protection
	 	04:22 	
Oracle Database 12c Backup and Recovery Tools
	 	01:27 	
Preliminary Data Protection Tasks
	 	02:09 	
Demo: Configuring the Oracle Backup and Recovery Environment
	 	05:34 	
Summary
	 	01:43 	
Implementing Oracle Flashback
	 	00:27:48 	
Overview
	 	01:13 	
What Is Oracle Flashback?
	 	02:33 	
The Oracle Flashback Feature Set
	 	01:54 	
The Purposes of Undo Data
	 	01:40 	
Automatic Undo Management
	 	02:32 	
How to Configure Oracle Flashback
	 	01:16 	
Demo 1: Configuring Flashback
	 	04:06 	
Flashback Database
	 	01:16 	
Flashback Table
	 	01:01 	
Demo 2: Using Flashback Database
	 	03:08 	
Flashback Drop
	 	01:06 	
Demo 3: Using Flashback Table and Flashback Drop
	 	02:22 	
Flashback Data Archive
	 	00:54 	
Demo 4: Implementing Flashback Data Archive
	 	01:20 	
Summary
	 	01:21 	
Performing Database Backups
	 	00:30:52 	
Overview
	 	01:38 	
About Database Consistency
	 	03:05 	
About RMAN
	 	05:22 	
RMAN Interface in EM Cloud Control 12c
	 	01:32 	
Creating Cold and Hot Backups
	 	02:51 	
Creating Incremental Backups
	 	02:22 	
Demo 1: Introducing RMAN
	 	05:04 	
Demo 2: Introducing EM Cloud Control 12c
	 	02:14 	
Automating Database Backups
	 	01:24 	
Managing Your Backup Library
	 	00:45 	
Demo 3: Working With RMAN
	 	03:30 	
Summary
	 	00:58 	
Automating Database Backups
	 	00:27:39 	
Overview
	 	01:12 	
What Is a Recovery Catalog?
	 	02:42 	
Creating a Recovery Catalog
	 	00:59 	
Demo 1: Creating a Recovery Catalog
	 	05:42 	
Options for Scheduling Oracle Backups
	 	02:28 	
Demo 2: Scheduling Database Backups
	 	04:31 	
Demo 3: Scripting Database Backups
	 	04:26 	
Demo 4: Storing Scripts in the Recovery Catalog
	 	01:54 	
Demo 5: Storing Scripts in the Recovery Catalog
	 	01:56 	
Summary
	 	01:45 	
Performing Database Recovery
	 	00:35:38 	
Overview
	 	02:26 	
Book Suggestions
	 	01:44 	
What Is Media Failure?
	 	02:34 	
Phases of Instance Startup
	 	03:42 	
Complete vs. Incomplete Recovery
	 	03:03 	
The Data Recovery Advisor
	 	01:19 	
Recovering From the Loss of a Control File
	 	01:41 	
Demo 1: Restoring the Control File
	 	04:58 	
Recovering From the Loss of a Redo Log File
	 	02:23 	
Demo 2: Repairing Problems With the Redo Log File
	 	03:32 	
Restoring the Entire Database
	 	00:51 	
Demo 3: Restoring the Database or Individual Datafiles
	 	03:15 	
Demo 4: Using the Data Recovery Advisor
	 	02:45 	
Summary
	 	01:18 	
Moving Data
	 	00:28:09 	
Overview
	 	01:38 	
Options for Moving Data
	 	03:17 	
Introducing SQL*Loader
	 	03:18 	
How to Use SQL*Loader
	 	01:27 	
Demo 1: Performing a Data Import With SQL*Loader
	 	06:57 	
Introducing Data Pump
	 	02:35 	
Data Pump Caveat
	 	02:00 	
Demo 2: Using Data Pump Export
	 	03:35 	
Demo 3: Using Data Pump Import
	 	02:17 	
Summary
	 	01:02 	
Exploring Oracle Database 12c Multitenant
	 	00:30:19 	
Overview
	 	01:44 	
Why Oracle Multitenant Is a Big Deal
	 	04:32 	
Oracle Database 12c Multitenant Architecture
	 	04:37 	
Stupid PDB Tricks
	 	02:39 	
Demo 1: Managing Pluggable Databases
	 	08:41 	
Demo 2: Unplugging a PDB
	 	03:10 	
Demo 3: Plugging in a PDB
	 	02:30 	
Demo 4: Backing Up PDBs
	 	01:07 	
Summary
 	01:16

حجم فایل: 476MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Oracle Database 12c Disaster Recovery and Data Movement

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس