تبلیغات

تست واحد اپلیکیشن های iOS با Xcode 4

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار ، آموزش برنامه نویسی IOS

تست-واحد-اپلیکیشن-های-ios-با-xcode-4

در این آموزش تصویری با تست واحد (Unit Testing) اپلیکیشن های iOS با استفاده از XCode آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Unit Testing iOS Applications with Xcode 4

Unit testing increases productivity and raises code quality. In this course, author Ron Lisle explains installation and effective use of unit testing tools and techniques for iOS projects, to ensure more stable, functional apps. An example application is provided to demonstrate testing and as the course progresses, developers are shown how to tackle the increasingly complex problems encountered when unit testing iOS development projects. Topics include:

What is unit testing? Comparing the unit testing frameworks for iOS Using unit testing in the refactoring workflow Writing a unit test with OCUnit Writing GHUnit tests Debugging product code with unit tests Using mock objects Testing iOS ViewControllers Testing iOS notifications Testing gesture recognition

Subjects: Developer Mobile Apps Software: iOS Xcode Author: Ron Lisle

Introduction 2m 46s

Welcome 1m 7s

What you should know 31s

Using the exercise files 1m 8s

1. Unit Testing Concepts 9m 55s

What is unit testing? 49s

Understanding different types of testing 51s

Why unit test? 1m 42s

Understanding how to unit test 1m 9s

Working with unit testing frameworks for iOS 1m 48s

Understanding test-driven development 1m 35s

Understanding the use of unit tests in refactoring 1m 27s

A summary of unit testing concepts 34s

2. Getting Started with OCUnit Tests 45m 46s

What is OCUnit? 2m 17s

Using OCUnit with Xcode 4 vs. Xcode 3 1m 46s

Including unit tests in a new project 2m 37s

Adding unit tests to an existing project 2m 19s

OCUnit: application tests vs. logic tests 6m 28s

Writing a logic unit test 9m 17s

Understanding the rules for writing good unit tests 4m 30s

Writing an application unit test 12m 1s

Exploring Xcode dependencies and schemes 4m 31s

3. Getting Started with GHUnit Tests 36m 38s

What is GHUnit? 1m 36s

Adding GHUnit to a project 6m 52s

Writing GHUnit unit tests 5m 12s

Looking at asynchronous tests 12m 18s

Testing an API with GHUnit asynchronous tests 10m 2s

A summary of GHUnit 38s

4. Debugging Unit Tests 11m 27s

An overview of debugging 1m 29s

Debugging OCUnit tests 3m 17s

Providing debug info in STAsserts 1m 55s

Debugging GHUnit tests 2m 16s

Debugging product code using unit tests 2m 30s

5. Using Mock Objects 23m 28s

What are mock objects? 3m 20s

Installing OCMock 2m 13s

Creating OCMock stubs 4m 28s

Expecting and verifying calls to a mock 5m 20s

Exploring OCMock partial mocks 3m 58s

Reviewing unit test coverage for an existing class 4m 9s

6. iOS-Specific Examples 45m 30s

Forming an iOS unit testing strategy 3m 21s

More on OCUnit application testing 3m 16s

Setting up a ViewController for testing 3m 27s

Testing ViewControllers 6m 55s

Testing notification generation 3m 48s

Testing notification handling 5m 9s

Testing notification registration 4m 6s

Testing singletons 3m 46s

Testing gesture recognizers 6m 32s

Analyzing code coverage with CoverStory 5m 10s

Conclusion

عنوان دوره: Lynda - Unit Testing iOS Applications with Xcode 4 حجم فایل: 445MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Unit Testing iOS Applications with Xcode 4

پیشنهاد فرادرس