آموزش پیشنهادی فرادرس

راهکارهای طراحی Database در SQL Server 2012

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های VTC

راهکارهای-طراحی-database-در-sql-server-2012

در این آموزش تصویری با راهکارهای طراحی دیتابیس در SQL Server 2012 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه VTC می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با SQL
 • تاریخچه SQL Server
 • سخت افزار مورد نیاز
 • نرم افزار مورد نیاز
 • نصب و راه اندازی SQL Server 2012
 • طراحی ساختار بانک اطلاعاتی
 • انواع پایگاه داده
 • کار با مدل رابطه ای
 • طراحی پایگاه داده
 • سرورهای مرتبط
 • مدیریت حافظه در SQL Server
 • کار با متغیرها
 • کار با اندکس گذاری
 • کار با شاخص های خوشه ای
 • کار با شاخص های غیر خوشه
 • برنامه نویسیشی گرایی
 • مزایای استفاده از Stored Procedure
 • تعمیر و نگهداری سرور در بانک اطلاعاتی
 • آشنایی با DMVs
 • اصول اولیه عملکرد مانیتورینگ
 • طراحی پشتیبان گیری و بازیابی فایل
 • آشنایی با گزارشها در بانک اطلاعات
 • و...

عنوان دوره: VTC Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012توضیحات:

Microsoft's Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012 70-465 certification exam is intended for database professionals who design and build database solutions in the organization. They are responsible for the creation of plans and designs for database structure, storage, objects, and servers. They create the plan for the environment in which the database solution runs. The exam is part of Microsoft's MCSE: Data Platform certification track. In this VTC course, author Mark Long walks you through the technologies, terms, and functionalities you need to know to prepare for the 70-465 exam. To begin learning today, simply click on the movie links.

Introduction (01:24) T Course Overview (03:41) T Understanding SQL (05:04) T Understanding TSQL (05:35) T SQL Server History (05:30) T SQL Server Certifications (05:53) T The 70-465 Exam (05:57) T SQL Server 2012 Essentials Play all movies in this Chapter Collapse SQL Server 2012 Editions (05:25) T Hardware Requirements (03:34) T Software Requirements (02:50) T Installing SQL Server 2012 Play all movies in this Chapter Collapse Getting a Copy of SQL Server 2012 (05:03) T Understanding Instances (05:50) T Installing SQL Server 2012 pt. 1 (06:23) T Installing SQL Server 2012 pt. 2 (06:09) T SQL Books Online Goes Online (04:18) T Downloading Books Online (04:01) T SSMS Tour (06:35) T Designing Database Structure Play all movies in this Chapter Collapse Determining Business Requirements (06:00) T Database Types (05:28) T The Relational Model (05:47) T Normalization Basics (05:12) T Basic Architectural Decisions (04:54) T Understanding File Groups (03:39) T Understanding Partitioning (04:25) T Authentication Modes (03:33) T Windows Authentication (03:18) T SQL Server Authentication (05:05) T The SA Account (02:46) T Database Object Design Play all movies in this Chapter Collapse Logical Database Design (04:29) T Physical Design Implications (04:08) T Understanding Collation (04:30) T Linked Servers (05:15) T Understanding NULLs (05:35) T ANSI NULLs (05:57) T Handling Database Growth (06:10) T Linked Servers or Openrowset (04:59) T CPU Affinity (03:54) T Memory Allocation (03:07) T Managing SQL Server Memory (05:28) T Designing Tables Play all movies in this Chapter Collapse Table Basics (04:57) T Temp Tables (04:25) T Table Variables (05:03) T Common Table Expressions (05:34) T Transaction Basics (05:39) T Explicit & Implicit Transactions (06:04) T Transaction Impact on Performance (03:51) T Planning with Concurrency in Mind (06:49) T Locking Basics (05:05) T Lock Types & Escalation (05:27) T Schema Basics (05:23) T Creating Schemas (04:35) T Indexing Play all movies in this Chapter Collapse Understanding Indexes (03:21) T Understanding Data Distribution (06:33) T Clustered Indexes (03:48) T Non-Clustered Indexes (03:19) T Indexing Best Practices (03:39) T Reorganizing & Rebuilding Indexes (04:13) T Which Should I Use? (02:22) T Understanding Index Fragmentation (03:43) T Understanding Index Internals pt. 1 (05:44) T Understanding Index Internals pt. 2 (03:57) T Understanding Fillfactor (05:15) T Programming Objects Play all movies in this Chapter Collapse Stored Procedure Basics (05:20) T Advantages of Stored Procedures (04:38) T Stored Procedure Best Practices (03:46) T Understanding Views (04:43) T Understanding Indexed Views (04:12) T Database Server Maintenance Play all movies in this Chapter Collapse SQL Server Agent (04:49) T Understanding Jobs (03:27) T Understanding Alerts (03:23) T Understanding Operators (03:08) T Understanding Schedules (03:39) T Creating a Job (04:31) T Database Maintenance Plans (03:58) T Creating a Maintenance Plan (06:01) T Maintenance Plan Design Surface (06:38) T Multiserver Administration (04:35) T Ensuring Good Database Health (06:20) T DMVs (04:58) T SQL Server 2012 DMVs (04:32) T Getting to Know Your DMVs (05:50) T Monitoring Performance Play all movies in this Chapter Collapse Performance Monitoring Basics (05:17) T Performance Monitor (04:00) T Counters To Watch (05:52) T Monitoring Locks (06:02) T SQL Server Profiler pt. 1 (03:22) T SQL Server Profiler pt. 2 (06:01) T Designing Backup & Recovery Play all movies in this Chapter Collapse Backup & Recovery Planning (06:03) T Transaction Log Basics (04:44) T Understanding Recovery Models (04:48) T Setting the Recovery Model (02:23) T Understanding Database Snapshots (04:50) T Using Database Snapshots (04:25) T High Availability Options (05:24) T Conclusion Play all movies in this Chapter Collapse Course Wrap Up (03:58)

حجم فایل: 907MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VTC Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012 -70-465

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس