آموزش پیشنهادی فرادرس

فیلم آموزش Core Data

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

فیلم-آموزش-core-data

این دوره آموزشی تکنیک های اساسی مورد نیاز برای استفاده موثر از هسته داده ها برای ذخیره و مدیریت داده ها در برنامه ها را آموزش می دهد.

این مجموعه آموزشی(Core Data Fundamentals) دارای سطح متوسط و مدت زمان 2 ساعت و 33 دقیقه است. و محصول PluralSight می باشد.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • هسته داده ها چیست؟
 • خواص
 • روابط
 • ویژگی های مدل پیشرفته
 • هسته داده پشته
 • نوشتن داده ها
 • خواندن اطلاعات
 • ایجاد زیر مجموعه ها
 • کد برای زیر مجموعه ها
 • نمونه پروژه : ایجاد زیر مجموعه های سفارشی NSManagedObject
 • مدیریت روابط نهاد
 • فیلتر و مرتب ساز
 • نمونه پروژه : کار با NSFetchRequests
 • نمونه پروژه : نمایش داده ها با NSFetchedResultsController
 • نمونه پروژه : استفاده از NSFetchedResultsControllerDelegate
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction and Overview of Core Data	 		
Course Introduction	 		
What is Core Data?	 		
Core Data Stack and Demo App	 		
	Creating a Model	 		
Introduction	 		
Entities	 		
Attributes	 		
Relationships	 		
Advanced Model Options	 		
Demo: Creating a Model	 		
Summary	 		
	Basic Reading and Writing	 		
Introduction	 		
Core Data Stack	 		
Demo: Configuring The Core Data Stack	 		
Writing Data	 		
Reading Data	 		
Demo: Reading and Writing Data	 		
Summary	 		
	Beyond the Basics: More Reading and Writing	 		
Introduction	 		
Creating Custom Subclasses	 		
Code for Custom Subclasses	 		
Custom Behavior DOs and DON'Ts	 		
Demo: Creating Custom NSManagedObject Subclasses	 		
Managing Entity Relationships	 		
Demo: Managing Entity Relationships	 		
Filtering and Sorting	 		
Fetch Request Templates	 		
Demo: Working with NSFetchRequests	 		
Summary	 		
	Using NSFetchedResultsController	 		
Introduction	 		
Using an NSFetchedResultsController	 		
Presenting Data in Sections	 		
Demo: Displaying Data with an NSFetchedResultsController	 		
Listening for Data Changes	 		
Demo: Using NSFetchedResultsControllerDelegate	 		
Summary	 		
	Versioning a Model	 		
Introduction	
Data Migration	 		
Lighweight Migration 		
Demo: Versioning a Core Data Model	 		
Summary	
	Performance Tips and Tricks	 		
Introduction	 		
Tuning the Model	 		
Efficient Queries	 		
Concurrency	 		
Demo: SQL Logging and Instruments	 		
Summary

حجم فایل:452MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Core Data Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس