زبان Swift 3 نسخه ی بزرگی از Swift است که حاوی پیشرفت های عمده در  زبان اصلی و کتابخانه استاندارد، افزوده های عمده به پورت لینوکس Swift و اولین انتشار رسمی Swift Package Manager می باشد.

اگر می خواهید از Swift 3 در پروژه های فعلی یا آینده خود استفاده کنید، Xcode یک ابزار مهاجرت عالی برای انجام آسان پروژه خواهد بود. برای پروژه های Swift جدید که با Xcode 8 ایجاد شده، Swift 3 به طور خودکار استفاده می شود.

بخش مهم انتشار Swift 3، کتابخانه Foundation، متن باز بود. در حالی که توسعه دهندگان MacOS و iOS با تجربه با فریمورک Foundation آشنا هستند، این کتابخانه چندین ویژگی جدید را برای برنامه نویسان Swift به ارمغان آورد.

در این آموزش با 3 Swift به طور کامل آشنا می شوید.