سوئیفت جدیدترین زبان برنامه نویسی است که توسط شرکت اپل برای iOS، macOS، watchOS و tvOS ایجاد شده است. سوئیفت زبان قدرتمند، چند شیوه ای، کامپایلری می باشد که در نظر دارد خطاهای برنامه نویسی را به حداقل برساند، امنیت بیشتری فراهم کند و از نظر نگارشی کوتاه تر و ساده تر باشد.

اپل Swift را به پشتیبانی از بسیاری از مفاهیم اصلی مرتبط با Objective-C ایجاد کرد.

در این آموزش با برنامه نویسی سوئیفت بیشترآشنا می شوید.