پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی پیشرفته SAS برای کاربران R - قسمت 1

دسته بندی ها: کلان داده (Big Data) ، آموزش R ، آموزش های لیندا (Lynda) ، پایگاه داده

SAS یکی از پلتفرم های تحلیلی داده در جهان است. مهارت های برنامه نویسی خود را با یادگیری نحوه استفاده از درک خود از R- زبان داده های بزرگ - در محیط SAS در سطح پیشرفته افزایش دهید. همچنین در مورد رگرسیون خطی با PROC REG بدانید، برآورد ترکیبات خطی با روش کلی مدل خطی، مدل های مخلوط و روش MIXED، و غیره آموزش خواهید دید.

سرفصل:

  • تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش استنباط
  • رگرسیون خطی با PROC REG
  • جمع آوری داده های جدید
  • ANOVA و ANCOVA با روش مدل خطی کلی
  • برآورد ترکیب خطی با روش کلی خطی مدل
  • مزایای روش GLMSELECT
  • مدل های مخلوط و روش MIXED
Advanced SAS Programming for R Users, Part 1 Publisher:Lynda Author:Jordan Bakerman Duration:1h 44m Level:Advanced

Enhance your programming skillset by learning how to apply your understanding of R— the language of big data—in the SAS environment at an advanced level.
Released: 3/22/2018
SAS is one of the most used data analytics platforms in the world. Enhance your programming skillset by learning how to apply your understanding of R— the language of big data—in the SAS environment at an advanced level. Instructor Jordan Bakerman covers several different advanced techniques for analyzing data via inferential procedures. Learn about linear regression with PROC REG, estimating linear combinations with the general linear model procedure, mixed models and the MIXED procedure, and more.
Note: You can visit the SAS site to obtain a copy of the software, and use the company's online data sets to do the course exercises.
Topics include:
Analyzing the data via inferential procedures
Linear regression with PROC REG
Scoring new data sets
ANOVA and ANCOVA with the general linear model procedure
Estimating linear combinations with the general linear model procedure
Benefits of the GLMSELECT procedure
Mixed models and the MIXED procedure
Introduction
Welcome
40s
1. Analyzing the Data via Inferential Procedures
Linear regression with PROC REG
3m 54s
Scoring new data sets
2m 58s
Demo: Multiple linear regression
6m 13s
Demo: Polynomial regression
3m 4s
ANOVA and ANCOVA with the general linear model procedure
6m 1s
Estimating linear combinations with the general linear model procedure
3m 37s
Demo: Two-way ANOVA
6m 15s
Demo: ANCOVA
5m 58s
Affect selection with the GLMSELECT procedure
5m 28s
Additional benefits of the GLMSELECT procedure
3m 40s
Demo: Stepwise selection with PROC GLMSELECT
8m 14s
Demo: Polynomial regression with the GLMSELECT procedure
4m 9s
Logistic regression with the LOGISTIC procedure
4m 38s
Counting concordant, discordant, and tied pairs in the logistic procedure
2m 44s
Demo: Logistic regression
7m 11s
Other generalized linear models with the GENMOD procedure
3m 20s
Demo: GENMOD procedure
9m 56s
Mixed models and the MIXED procedure
5m 54s
Demo: Two-way mixed model
6m 12s
Other procedures
4m 4s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 280.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Advanced SAS Programming for R Users Part 1_git.ir.rar
captcha