مقررات حفاظت کلی داده ها (GDPR) –  مقررات حفظ حریم خصوصی جدید در اتحادیه اروپا – تغییرات قابل توجهی را  معرفی می کند که سازمان هایی که اطلاعات مربوط به شهروندان اتحادیه اروپا را جمع آوری یا استفاده می کنند، باید به حفظ حریم خصوصی داده ها نزدیک شوند. در نتیجه، این مسئله بسیار مهمی برای هر کسی است که در مدیریت یا استفاده از اطلاعات شخصی مشغول به کار است. در این دوره با معرفی GDPR، اهمیت آن و نحوه تاثیرگذاری آن بر روی شرکت آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی
  • بررسی GDPR
  • اصول GDPR
  • مفاهیم کلیدی
  • حریم خصوصی توسط طراحی
  • مفاهیم کلیدی
  • نتیجه
  • مراحل بعدی