پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته SQL در Oracle Database 12c

دسته بندی ها: آموزش اوراکل ، آموزش SQL ، آموزش های لیندا (Lynda) ، پایگاه داده

تسلط بر SQL به عنوان اولین گام در تبدیل شدن به یک متخصص Oracle، مهارتی ضروری برای کسانی است که به صورت حرفه ای با Oracle کار می کنند. در این دوره، مدرس و مشاور، David Yahalom جنبه های پیشرفته کدگذاری با استفاده از SQL را در یک محیط Oracle Database 12c نشان می دهد. مربی بر روی موضوعات کلیدی که می تواند در افزایش مهارت های شما در Oracle SQL موثر باشد تاکید دارد، از جمله همزمان سازی پایگاه داده، تراکنش ها و طرح های خاص Oracle که ایندکس ها، پارتیشن بندی جدول و همچنین متدها، توابع و بسته ها ی PL/SQL را شامل می شود.

سرفصل ها:

 • راه اندازی پایگاه داده Oracle Database 12c
 • نوشتن subqueries و inline views
 • ایجاد ایندکس های جدول برای بالابردن عملکرد query
 • استفاده از دیکشنری داده Oracle
 • تراکنش های پایگاه داده
 • ایجاد توالی و trigger ها
 • مزایای پارتیشن بندی جدول
 • با استفاده از LIST، RANGE و پارتیشن HASH
 • مقدمه:
 • تنظیم محیط
 • بررسی اجمالی Oracle Developer VM
 • باز کردن Oracle SQL Developer
 • ایجاد اتصال به پایگاه داده
 • Subqueries
 • مقدمه ای بر subqueries
 • استفاده از single-value subqueries
 • استفاده از multiple-value subqueries
 • استفتده از subqueries همبسته
 • استفاده از subqueries چند ستونه
 • استفاده از inline views
 • مقدمه ای بر ایندکس ها
 • ایجاد ایندکس ها
 • Oracle Data Dictionary
 • مقدمه ای بر Oracle Data Dictionary
 • استفاده از نمای DICT
 • نماهای Querying data dictionary
 • همزمان سازی پایگاه داده
 • بررسی اجمالی تراکنش های پایگاه داده
 • بستن تراکنش ها
 • Oracle Schema Objects پشرفته
 • مقدمه ای برتوالی ها
 • ساخت توالی ها
 • استفاده از ستون های هویت
 • مقدمه ای بر triggers جدول
 • ساخت triggers
 • مقدمه ای بر روش های PL/SQL
 • مقدمه ای بر توابع PL/SQL مقدمه ای بر بسته ی PL/SQL
 • ایجاد متدها و توابع PL / SQL
 • ساخت مترادف ها
 • ساخت نمای ساده
 • ساخت نمای پیچیده
 • پارتیشن بندی جدول
 • مقدمه ای بر پارتیشن بندی
 • مزایای پارتیشن بندی جدول
 • انواع پارتیشن بندی جدول
 • استفاده از پارتیشن های LIST
 • تفکیک پارتیشن های LIST
 • استفاده از پارتیشن های RANGE
 • استفاده از پارتیشن های HASH
 • نتیجه
Oracle Database 12c: Advanced SQL Publisher:Lynda Author:David Yahalom Duration:2h 36m Level:Intermediate

Explore advanced aspects of coding using SQL in an Oracle Database 12c environment.
Released: 3/29/2018
Mastering SQL is an essential skill for any Oracle professional—and the first step in becoming a true Oracle expert. In this course, Oracle instructor and consultant David Yahalom covers advanced aspects of coding using SQL in an Oracle Database 12c environment. David goes over key topics that can help you develop your Oracle SQL expertise, including database concurrency; transactions; Oracle-specific schema objects such as indexes and PL/SQL procedures, functions, and packages; and table partitioning.
Topics include:
Setting up the Oracle Database 12c environment
Writing subqueries and inline views
Creating table indexes to boost query performance
Using the Oracle Data Dictionary
Database transactions
Creating sequences and triggers
Table partitioning benefits
Using LIST, RANGE, and HASH partitions
Introduction
Welcome
1m 20s
What you need to know?
1m 18s
Exercise files
12s
1. Setting Up the Environment
Oracle Developer VM overview
2m 58s
Open Oracle SQL Developer
1m 47s
Create a database connection
5m 16s
2. Subqueries
Introduction to subqueries
3m 32s
Using single-value subqueries
1m 37s
Using multiple-value subqueries
3m 47s
Using correlated subqueries
1m 47s
Using multicolumn subqueries
2m 11s
Using inline views
4m 18s
3. Indexes
Introduction to indexes
4m 30s
Creating indexes
6m 51s
4. The Oracle Data Dictionary
Introduction to the Oracle data dictionary
5m
Using the DICT view
3m 7s
Querying data dictionary views
7m 35s
5. Database Concurrency
Overview of database transactions
4m 4s
Database transactions in action
3m 47s
Transaction locks
4m 29s
6. Advanced Oracle Schema Objects
Introduction to sequences
2m 8s
Creating sequences
7m 6s
Using identity columns
7m 23s
Introduction to table triggers
3m 1s
Creating triggers
5m 24s
Introduction to PL/SQL procedures
3m 55s
Introduction to PL/SQL functions
1m 21s
Introduction to PL/SQL packages
2m 21s
Creating PL/SQL procedures and functions
7m 40s
Creating synonyms
4m 24s
Creating simple views
2m 24s
Creating complex views
5m 13s
7. Table Partitioning
Introduction to partitioning
2m 10s
Table partitioning benefits
3m 46s
Table partitioning types
3m 47s
Using LIST partitions
6m 33s
Splitting LIST partitions
2m 58s
Using RANGE partitions
7m 19s
Using HASH partitions
6m 35s
Conclusion
What's next?
1m 50s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 321.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Oracle Database 12c Advanced SQL_git.ir.rar
captcha