تسلط بر SQL به عنوان اولین گام در تبدیل شدن به یک متخصص Oracle، مهارتی ضروری برای کسانی است که به صورت حرفه ای با Oracle کار می کنند. در این دوره، مدرس و مشاور، David Yahalom جنبه های پیشرفته کدگذاری با استفاده از SQL را در یک محیط Oracle Database 12c نشان می دهد. مربی بر روی موضوعات کلیدی که می تواند در افزایش مهارت های شما در Oracle SQL موثر باشد تاکید دارد، از جمله همزمان سازی پایگاه داده، تراکنش ها و طرح های خاص Oracle که ایندکس ها، پارتیشن بندی جدول و همچنین متدها، توابع و بسته ها ی PL/SQL را شامل می شود.

سرفصل ها:

 • راه اندازی پایگاه داده Oracle Database 12c
 • نوشتن subqueries و inline views
 • ایجاد ایندکس های جدول برای بالابردن عملکرد query
 • استفاده از دیکشنری داده Oracle
 • تراکنش های پایگاه داده
 • ایجاد توالی و trigger ها
 • مزایای پارتیشن بندی جدول
 • با استفاده از LIST، RANGE و پارتیشن HASH
 • مقدمه:
 • تنظیم محیط
 • بررسی اجمالی Oracle Developer VM
 • باز کردن Oracle SQL Developer
 • ایجاد اتصال به پایگاه داده
 • Subqueries
 • مقدمه ای بر subqueries
 • استفاده از single-value subqueries
 • استفاده از multiple-value subqueries
 • استفتده از subqueries همبسته
 • استفاده از subqueries چند ستونه
 • استفاده از inline views
 • مقدمه ای بر ایندکس ها
 • ایجاد ایندکس ها
 • Oracle Data Dictionary
 • مقدمه ای بر Oracle Data Dictionary
 • استفاده از نمای DICT
 • نماهای Querying data dictionary
 • همزمان سازی پایگاه داده
 • بررسی اجمالی تراکنش های پایگاه داده
 • بستن تراکنش ها
 • Oracle Schema Objects پشرفته
 • مقدمه ای برتوالی ها
 • ساخت توالی ها
 • استفاده از ستون های هویت
 • مقدمه ای بر triggers جدول
 • ساخت triggers
 • مقدمه ای بر روش های PL/SQL
 • مقدمه ای بر توابع PL/SQL مقدمه ای بر بسته ی PL/SQL
 • ایجاد متدها و توابع PL / SQL
 • ساخت مترادف ها
 • ساخت نمای ساده
 • ساخت نمای پیچیده
 • پارتیشن بندی جدول
 • مقدمه ای بر پارتیشن بندی
 • مزایای پارتیشن بندی جدول
 • انواع پارتیشن بندی جدول
 • استفاده از پارتیشن های LIST
 • تفکیک پارتیشن های LIST
 • استفاده از پارتیشن های RANGE
 • استفاده از پارتیشن های HASH
 • نتیجه