یادگیری عمیق در حال حاضر یکی از بهترین ارائه دهندگان راه حل در مورد مشکلات تشخیص تصویر، تشخیص گفتار، تشخیص چهره و زبان طبیعی با تعداد روزافزون کتابخانه های موجود در پایتون است.  هدف از یادگیری عمیق، توسعه شبکه های عصبی عمیق است. در این دوره با آموزش شبکه های عصبی برای یادگیری عمیق و درک تمایز خودکار،  شبکه های عصبی پیچیده و recurrent، یادگیری تحت نظارت و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • یادگیری عمیق چیست
 • کتابخانه های متن باز برای یادگیری عمیق
 • طبقه بندی داده های MNIST
 • Backpropagation و Theano
 • یادگیری عمیق با Theano
 • بهینه سازی یک مدل ساده در Theano
 • Keras
 • for Loops و شبکه های عصبی Recurrent در Theano
 • لایه های Recurrent
 • لایه های Recurrent در مقابل لایه های پیچشی
 • TensorFlow
 • و غیره