پیشنهاد فرادرس

آموزش تسلط بر پردازش زبان طبییعی با پایتون

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub ، هوش مصنوعی

پردازش زبان طبیعی یکی از زمینه های زبان شناسی محاسباتی و هوش مصنوعی است که مربوط به تعامل انسان و کامپیوتر است. در این دوره با استفاده از وظایف مختلف NLP در پایتون، ایجاد پروژه های NLP با استفاده از NLTK، استفاده از ابزار یادگیری ماشینی برای ایجاد مدل های مختلف، اجرای برنامه های مهم NLP مانند شناسایی نام، سیستم پاسخ سوال، تحلیل گفتمان، ترجمه، تفسیر صحیح کلمه، بازخوانی اطلاعات، خلاصه سازی متن و Anaphora Resolution آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • okenization
 • Normalization
 • معیارهای جایگزینی و اصلاح
 • اقدامات مشابه
 • درک فرکانس ورد
 • تگ های بخش گفتار - شناسایی کلمات
 • معرفی تگهای بخش گفتاری
 • برچسب زدن پیش فرض
 • مدلسازی آماری با در نظر گرفتن رویکرد n-gram
 • توسعه یک Chunker با استفاده از POS-tagged Corpora
 • تجزیه و تحلیل داده های آموزشی
 • ساخت و ساز Treebank
 • قوانین CFG را از Treebank استخراج کنید
 • معرفی NER
 • ارزیابی ابزارهای NLP
 • و غیره
Mastering Natural Language Processing with Python [Video] Publisher:Packtpub Author:Deepti Chopra Duration:1 hour 37 minutes

Explore various NLP tasks while enhancing your Python skills in real-world scenarios
Natural Language Processing is one of the fields of computational linguistics and artificial intelligence that is concerned with human-computer interaction. It provides a seamless interaction between computers and human beings and gives computers the ability to understand human speech with the help of machine learning.This course will give you expertise on how to employ various NLP tasks in Python, giving you an insight into the best practices when designing and building NLP-based applications using Python. It will help you become an expert in no time and assist you in creating your own NLP projects using NLTK. You will sequentially be guided through applying machine learning tools to develop various models. We’ll give you clarity on how to create training data and how to implement major NLP applications such as Named Entity Recognition, Question Answering System, Discourse Analysis, Transliteration, Word Sense disambiguation, Information Retrieval, Text Summarization, and Anaphora Resolution.
The code bundle for the video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/Mastering-Natural-Language-Processing-with-Python-Video
Style and Approach
This is an easy-to-follow guide, full of hands-on examples of real-world tasks. Each topic is explained and placed in context, and for the more inquisitive, there are more details of the concepts used.
Released: Friday, August 31, 2018
Working with Strings
The Course Overview
Tokenization
Normalization
Substituting and Correcting Tokens
Similarity Measures
Understanding Word Frequency
Parts-of-Speech Tagging – Identifying Words
Introducing Parts-of-Speech Tagging
Default Tagging
Statistical Modeling Involving the n-gram Approach
Developing a Chunker Using POS-tagged Corpora
Parsing – Analyzing Training Data
Treebank Construction
Extracting Context Free Grammar (CFG) Rules from Treebank
Creating a Probabilistic Context Free Grammar from CFG
Semantic Analysis – Meaning Matters
Introducing Semantic Analysis
Introducing NER
An NER System Using Hidden Markov Model
Generation of the synset id from Wordnet
Discourse Analysis and Evaluation of NLP Systems
Introducing Discourse Analysis
Anaphora Resolution
Evaluation of NLP Tools

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 322.0MB Packtpub Mastering Natural Language Processing with Python [Video]_git.ir.rar