پیشنهاد فرادرس

آموزش راه حل های یادگیری عمیق برای تصاویر در تنسورفلو

دسته بندی ها: هوش مصنوعی ، یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش های Packtpub ، آموزش تنسورفلو (TensorFlow)

تنسورفلو پیشنهاد محبوب گوگل برای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق است. تنسورفلو یک ابزار محبوب برای انجام سریع، کارآمد و دقیق یادگیری عمیق می باشد.  این دوره اجرای پروژه های عملی و واقعی در جهان را ارائه می دهد، به شما آموزش می دهد که چگونه توانایی های Tensforflow را برای انجام یادگیری عمیق کارآمد استفاده کنید. در این دوره با پارادایم های مختلف انجام یادگیری عمیق مانند شبکه های عصبی عمیق، شبکه های عصبی پیچشی، شبکه های عصبی مجدد و غیره آشنا خواهید شد و نحوه اجرای آنها با استفاده از Tensorflow، پردازش زبان طبیعی، طبقه بندی تصویر، شناسایی تقلب و موارد دیگر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ابزار یادگیری ماشینی
 • معرفی دوره
 • نصب Docker
 • Dockerfile یادگیری ماشینی
 • به اشتراک گذاری داده
 • Machine Learning REST Service
 • داده های تصویر
 • MNIST Digits
 • Tensors- آرایه های چند بعدی
 • تبدیل تصاویر به تنسورها
 • تبدیل دسته ها به تانسورها
 • شبکه عصبی کلاسیک
 • شبکه عصبی کلاسیک / متراکم
 • فعال سازی و غیر خطی بودن
 • Softmax
 • آموزش و تست داده
 • Dropout and Flatten
 • Solvers
 • Hyperparameters
 • جستجو شبکه
 • شبکه عصبی پیچشی
 • پیچش
 • جمع آوری
 • شبکه عصبی پیچشی
 • شبکه عمیق عصبی
 • یک سرور طبقه بندی تصویر
 • تعریف REST API
 • مدل های آموزش یافته در کانتینرهای داکر
 • پیشگویی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Tensorflow Deep Learning Solutions for Images [Video] Publisher:Packtpub Author:Will Ballard Duration:1 hour and 25 minutes

Use Tensorflow's capabilities to perform efficient deep learning on Images
Tensorflow is Google’s popular offering for machine learning and deep learning. It has quickly become a popular choice of tool for performing fast, efficient, and accurate deep learning. This course presents the implementation of practical, real-world projects, teaching you how to leverage Tensforflow’s capabilties to perform efficient deep learning.
In this video, you will be acquainted with the different paradigms of performing deep learning such as deep neural nets, convolutional neural networks, recurrent neural networks, and more, and how they can be implemented using Tensorflow.
This will be demonstrated with the help of end-to-end implementations of three real-world projects on popular topic areas such as natural language processing, image classification, fraud detection, and more. By the end of this course, you will have mastered all the concepts of deep learning and their implementation with Tensorflow and Keras.
Style and Approach
This course takes a step-by-step approach, helping you explore all the functioning of TensorFlow.
Released: Tuesday, October 10, 2017
Machine Learning Toolkit
The Course Overview
Installing Docker
The Machine Learning Dockerfile
Sharing Data
Machine Learning REST Service
Image Data
MNIST Digits
Tensors: Just Multidimensional Arrays
Turning Images into Tensors
Turning Categories into Tensors
Classical Neural Network
Classical/Dense Neural Network
Activation and Non Linearity
Softmax
Training and Testing Data
Dropout and Flatten
Solvers
Hyperparameters
Grid Search
Convolutional Neural Network
Convolutions
Pooling
Convolutional Neural Network
Deep Neural Network
An Image Classification Server
REST API Definition
Trained Models in Docker Containers
Making Predictions

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 206.0MB Packtpub Tensorflow Deep Learning Solutions for Images [Video]_git.ir.rar