در این کارگاه یاد خواهید گرفت چگونه نشت حافظه در اپلیکیشن های iOS و Mac شما به کمک ابزارها شناسایی می شوند.

نشت حافظه در علوم کامپیوتر هنگامی که یک اپلیکیشن، حافظه‌ای از سیستم عامل دریافت می کند ولی توانایی آزاد کردن و برگرداندن آن را ندارد رخ می دهد که سبب بروز مشکلاتی می شود.