با مشاهده این دوره ی آموزشی با ساختار و درون صفحات ادمین وردپرس آشنا شده و یاد می گیرید که چطور آن ها را ادیت کرده و سفارشی کنید. مدرس تمامی مطالب را به زبانی ساده ، عملی و به همراه مثالهای فراوان تدریس می کند که فهم و درک آن ها بسیار ساده است.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های این دوره:

 • سفارشی کردن پنل مدیریت
 • تکنیک های مورد استفاده در این دوره
 • نام تجاری صفحه ورود
 • نام تجاری صفحه نمایش مدیریت
 • Customize کردن
 • اضافه کردن و حذف ویجتها
 • ویرایش و اضافه کردن راهنما زبانه ها
 • اضافه کردن متن راهنما به صفحه نمایش در حال ویرایش
 • Sidebar و محتوا تکرار
 • ثبت نام یک نوع سفارشی ارسال برای تکرار محتوا
 • خروجی تکرار محتوا در پست ها و صفحات
 • و …

عنوان دوره: Tutsplus Customize the WordPress Admin Pages

مدت دوره: 69 دقیقه

نویسنده: Rachel McCollin

 توضیحات:

http://code.tutsplus.com/courses/customize-the-wordpress-admin-pages?utm_source=Tuts+&utm_medium=website&utm_campaign=relatedcourses&utm_content=sidebar&WT.mc_id=Tuts+_website_relatedcourses_sidebar
Tutsplus Customize the WordPress Admin Pages

Rachel McCollin
1.1 hours


When you deliver a WordPress site to a client, you might want to customize the admin pages as well. You could add custom branding, some help text to further explain how the CMS features work, or an easy-to-edit content sidebar. In this course, Envato Tuts+ instructor Rachel McCollin will teach you how to do just that!
You'll learn how to customize the WordPress admin screens to create a bespoke version of the WordPress admin for yourself and your clients. This will make it easier for your clients and users to create and edit sidebars and other content that�s repeated across your site.1.Introduction
1.1
Introduction
00:45
2.Admin Customization
2.1
Uses and Examples
04:19
2.2
Techniques Used in This Course
02:47
2.3
Brand the Login Screen
08:14
2.4
Brand the Admin Screens
05:39
3.Customize the Dashboard and Tabs
3.1
Add and Remove Dashboard Widgets
10:13
3.2
Edit and Add Help Tabs
05:46
3.3
Add Help Text to Editing Screens
04:05
4.Sidebar and Repeating Content
4.1
Register a Custom Post Type for Repeating Content
10:47
4.2
Output Editable Content in the Sidebar
08:58
4.3
Output Repeating Content in Posts and Pages
03:33
5.Conclusion
5.1
Conclusion
02:58