تبلیغات

آموزش مهندسی داده Google Cloud Platform

دسته بندی ها: آموزش های INE ، آموزش شبکه ، سرویس های گوگل ، پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، آموزش Cloud

این دوره طراحی و ساخت سیستم های پردازش داده در Google Cloud Platform را فراهم می کند. همچنین با نحوه طراحی  سیستم های پردازش داده، ایجاد خطوط داده end-to-end، تحلیل داده و انجام یادگیری ماشینی، داده ساخت یافته، بدون ساختار و جریان آشنا می شوید. این دوره برای نقش محوری داده مانند یک توسعه دهنده یا مدیر پایگاه داده لازم است.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی GCP
 • مهندسی داده ها: معرفی دوره
 • مهندسی داده: اکتشاف GCP
 • سرویس های داده در GCP
 • مهندسی داده: کنسول GCP
 • مهندسی داده: سرویس داده
 • مهندسی داده: قیمت گذاری GCP
 • مهندسی داده: Cloud Launcher
 • Cloud Endpoints
 • مهندسی داده: پروژه ها
 • ذخیره سازی داده
 • مهندسی داده: Cloud Endpoint
 • مهندسی داده: ذخیره سازی داده
 • مهندسی داده: نسخه ی نمایشی Cloud Storage Bucket
 • مهندسی داده: نسخه آزمایشی SQL Instance
 • کیت های توسعه نرم افزار
 • مهندسی داده: توسعه اپلیکیشن
 • ماشین مجازی در GCP
 • مهندسی داده: نسخه ی نمایشی نصب SDK
 • مهندسی داده: موتور اپلیکیشن
 • مهندسی داده: ماشین های مجازی
 • امنیت و IAM
 • مهندسی داده: IAMSecurity
 • کانتینرها در GCP
 • مهندسی داده: نسخه ی نمایشی امنیت IAM
 • مهندسی داده: موتور کانتینر
 • Stackdriver برای مهندسین داده
 • مهندسی داده: Stackdriver
 • تنسورفلو
 • مهندسی داده: تنسورفلو
 • توسعه اپلیکیشن
 • مهندسی داده: نسخه ی نمایشی منابع تنسورفلو
 • مهندسی داده: Cloud SQL
 • مهندسی داده: Hadoop و کلان داده
 • مهندسی داده: DevOps
 • منابع توسعه دهنده
 • مهندسی داده: الزامات کاربر
 • مهندسی داده: منابع توسعه دهنده
 • آمادگی آزمون
 • مهندسی داده: نسخه ی نمایشی توسعه دهندگان
 • مهندسی داده: بررسی اجمالی
 • مهندسی داده: نسخه آزمایشی ثبت نام امتحان
 • مهندسی داده: نسخه ی نمایشی Qwiklabs
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Google Cloud Platform Data Engineering Publisher:INE Author:Joseph Holbrook Duration:05hr 54min

This class provides participants a hands-on introduction to designing and building data processing systems on Google Cloud Platform. Through a combination of presentations and demos participants will learn how to design data processing systems, build end-to-end data pipelines, analyze data and carry out machine learnin
Course Description
This class provides participants a hands-on introduction to designing and building data processing systems on Google Cloud Platform. Through a combination of presentations and demos participants will learn how to design data processing systems, build end-to-end data pipelines, analyze data and carry out machine learning. The course covers structured, unstructured, and streaming data. This course is a must for a data centric role such as a developer or database administrator
Course
GCP Overview
Data Engineering: Course Introduction
Data Engineering: GCP Overview
Data Services on GCP
Data Engineering: GCP Console Overview
Data Engineering: Data Service Overview
Data Engineering: Data Services
Data Engineering: GCP Pricing
Data Engineering: Cloud Launcher
Cloud Endpoints
Data Engineering: Projects Overview
Data Storage
Data Engineering: Cloud Endpoint
Data Engineering: Data Storage
Data Engineering: Cloud Storage Bucket Demo
Data Engineering: SQL INstance Demo
Software Develpment Kits
Data Engineering: App Development
Virtual Machines on GCP
Data Engineering: SDK Install Demo
Data Engineering: App Engine Overview
Data Engineering: App Engine Overview Demo
Data Engineering: Virtual Machines
Security and IAM
Data Engineering: Virtual Machine Overview
Data Engineering: IAMSecurity
Containers on GCP
Data Engineering: IAM Security Demo
Data Engineering: Container Engine
Stackdriver for Data Engineers
Data Engineering: Container Demo
Data Engineering: Stackdriver Overview
Tensorflow Overview
Data Engineering: Stackdriver Demo
Data Engineering: Tensorflow
Developing Applications
Data Engineering: Tensorflow Resource Demo
Data Engineering: Cloud SQL
Data Engineering: Hadoop and Big Data
Data Engineering: DevOps
Developer Resouces
Data Engineering: User Requirements
Data Engineering: Developer Ressources
Exam Preparation
Data Engineering: Developer Ressources Demo
Data Engineering: Exam Overview
Data Engineering: Exam Signup Demo
Data Engineering: Qwiklabs Demo

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 698.0MB INE Google Cloud Platform Data Engineering_git.ir.rar