پیشنهاد فرادرس

آموزش Amazon Web Services - کار با Virtual Private Cloud

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Infinite Skills ، وب سرویس آمازون (AWS)

infiniteskills-amazon-web-services-virtual-private-cloud

در این آموزش تصویری با ابر مجازی وب سرویس آمازون آشنا می شوید.

در این دوره ساخت (Virtual Private Cloud (VPC را می آموزید. این دوره برای کاربرانی که در حال حاضر با خدمات وب سایت آمازون آشنا هستند طراحی شده و به آموزش اجزای یک VPC، از جمله زیرشبکه، gateways، و نقطه پایانی و امنیت در VPC، دسترسی به شبکه (NACLs) می پردازد و همچنین به چگونگی اجرای EC2 در VPC، ایجاد اتصالات VPN در برابر خطا و اتصال به دیگر VPCs پی خواهید برد. این دوره آموزشی محصول موسسه InfiniteSkills است.

سرفصل های دوره:

 • مبانی VPC
 • ساخت VPC
 • اجزای VPC
 • کار با زیرشبکه
 • دسترسی به منابع AWS VPC
 • امنیت در VPC
 • بررسی اجمالی NACLs
 • اجرای نمونه های EC2 در VPC
 • پیکربندی EC2 برای اجرا در یک VPC
 • قابلیت اتصال VPC
 • ایجاد ارتباطات VPN
 • مدیریت خطا
 • نحوه ی اتصال مستقیم
 • نحوه ی عیب یابی برنامه
 • اصلاح مشکلات اتصال به AWS
 • مشکلات اتصال به EC2
 • مشکلات اتصال به VPN
 • کار با امنیت گروه
 • عیب یابی VPC
 • و...

عنوان دوره: InfiniteSkills Amazon Web Services - Virtual Private Cloud مدت زمان: 2 ساعت و 30 دقیقه نویسنده: Jon Gallagher

 

توضیحات:

In this Amazon Web Services - Virtual Private Cloud training course, expert author Jon Gallagher will teach you how build your own Virtual Private Cloud (VPC). This course is designed for users that are already familiar with Amazon Web Services.
You will start by learning the basics of VPC, including how to build your VPC. From there, Jon teaches you about the components of a VPC, including subnets, gateways, and VPC endpoints. This video tutorial also covers security in the VPC, going over security groups, Network Access Control Logic (NACLs), and VPC flow logs. You will also learn how to run your EC2 instances in the VPC, create fault-tolerant VPN connections, and connect to other VPCs using VPC peering. Finally, you will learn about troubleshooting, including connectivity problems to EC2 instances, security group gotchas, and soft limits gotchas. 
Once you have completed this computer based training course, you will be fully capable of configuring and managing your own Amazon VPC.

01. Introduction What Is Amazon Web Services Virtual Private Cloud - VPC? What To Expect And About The Author 02. The Basics Of VPC The Two Different VPCs - The Default VPC And The Ones You Create The Default VPC - How Amazon Organizes And Protects Your Stuff Build Your VPC - The Hard Way Build Your VPC - The Easy Way - Part 1 Build Your VPC - The Easy Way - Part 2 03. Going Deeper In The VPC - The Components Of A VPC 0301 The Base Level VPC 0302 Subnets 0303 Gateways 0304 VPC Endpoints - Accessing AWS Resources From The VPC 04. Security In The VPC 0401 Security Groups 0402 Security Groups - Deep Dive 0403 Network Access Control Logic - NACLs Overview 0404 VPC Flow Logs - Part 1 0405 VPC Flow Logs - Part 2 0406 VPC Flow Logs - Part 3 05. Running Your EC2 Instances In The VPC 0501 Configuring Your EC2 Instance To Run In A VPC 0502 EC2 - Advanced Networking 06. VPC Connectivity 0601 Creating Fault-Tolerant VPN Connections 0602 Connecting To Other VPCs Using VPC Peering 0603 Using Direct Connect 07. Troubleshooting 0701 Correcting Problems Connecting To AWS Services 0702 Connectivity Problems To EC2 Instances 0703 Connectivity Problems Using VPN 0704 Connectivity Problems Using VPC Peering 0705 Soft Limits Gotchas 0706 Security Group Gotchas 0707 The VPC Troubleshooting Checklist 08. Conclusion 0801 Review

حجم فایل: 429MB

InfiniteSkills Amazon Web Services Virtual Private Cloud

پیشنهاد فرادرس