در این دوره با مزایای صدور گواهینامه، آمادگی برای آزمون گواهینامه، کاربرد گواهینامه، مباحث آزمون مانند امنیت داده و هزینه ها، منابع مطالعه از قبیل AWS whitepapers، راهنمایی معماری و دیگر دوره های آموزش LinkedIn Learning آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معمار راه حل AWS چه کسی است؟
 • چه سرویس هایی تست می شود؟
 • استفاده از طرح امتحان
 • موضوعات امتحان و وزن دسته
 • مراحل آماده شدن برای موفقیت در امتحان
 • استفاده از منابع کلیدی
 • اهداف امتحان
 • چرا آزمون گواهینامه AWS انجام می شود؟
 • مباحث آزمون: امنیت داده، ذخیره سازی داده، دسترسی بالا (HA) و مقیاس پذیری، شبکه ها و استقرارها و هزینه
 • منابع LinkedIn Learning
 • و غیره