پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه AWS Certified Solutions Architect

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه

در این دوره با مزایای صدور گواهینامه، آمادگی برای آزمون گواهینامه، کاربرد گواهینامه، مباحث آزمون مانند امنیت داده و هزینه ها، منابع مطالعه از قبیل AWS whitepapers، راهنمایی معماری و دیگر دوره های آموزش LinkedIn Learning آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معمار راه حل AWS چه کسی است؟
 • چه سرویس هایی تست می شود؟
 • استفاده از طرح امتحان
 • موضوعات امتحان و وزن دسته
 • مراحل آماده شدن برای موفقیت در امتحان
 • استفاده از منابع کلیدی
 • اهداف امتحان
 • چرا آزمون گواهینامه AWS انجام می شود؟
 • مباحث آزمون: امنیت داده، ذخیره سازی داده، دسترسی بالا (HA) و مقیاس پذیری، شبکه ها و استقرارها و هزینه
 • منابع LinkedIn Learning
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cert Prep: AWS Certified Solutions Architect - Professional Publisher:Lynda Author:Lynn Langit Duration:1h 7m Level:Advanced

Take your IT career to the next level by becoming an AWS Certified Solutions Architect – Professional. Learn about the benefits of the certification, who it's designed for, and how to best prepare for the core exam domains.
Released: 7/2/2018
Have you already earned the AWS Certified Solutions Architect – Associate credential and advanced your understanding of how to design and deploy cloud architecture on AWS? If so, becoming an AWS Certified Solutions Architect – Professional can help you take your IT career to the next level. In this course, learn about the benefits of the certification, who it's designed for, and how to best prepare for the core exam topic areas. Lynn Langit provides a general overview of the exam domains, including data security and costing. Lynn also explains where to find key study resources, such as AWS whitepapers, architectural guidance, and other LinkedIn Learning training courses.
Topics include:
Who is an AWS Solutions Architect?
What services are tested?
Using the exam blueprint
Exam topics and category weighting
Steps to prepare for exam success
Leveraging key resources
Introduction
Welcome
1m 11s
1. Understand the Exam Goals
Why take AWS certification exams?
3m 22s
Which exams are available for AWS?
6m 59s
Who is an AWS Solutions Architect?
4m 19s
What services are tested?
2m 29s
Who should not take this exam?
2m 44s
2. Study and Pass the Exam
Using the exam blueprint
3m 5s
Exam topics and weighting
4m 23s
Domains: Data security
5m 19s
Domains: Data storage
4m 13s
Domains: High availability (HA) and scalability
4m 4s
Domains: Networks and deployments
4m 3s
Domain: Costing
1m 16s
Steps to prepare for exam success
4m 47s
3. Learn Other Ways to Study
AWS architecture center
4m 1s
AWS whitepapers
3m 1s
AWS community
5m 10s
LinkedIn Learning resources
1m 14s
Exam results and next steps
57s
Conclusion
Next steps
1m 4s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 163.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Cert Prep AWS Certified Solutions Architect - Professional_git.ir.rar