پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه (CompTIA Cloud+ (CV0-002 - قسمت 3 - نگهداری و مدیریت

دسته بندی ها: آموزش کامپتیا (CompTIA) ، آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش های لیندا (Lynda)

گواهینامه +CompTIA Cloud مهارت های مهندسان IT را که مربوط به اجرای و نگهداری فناوری های ابر می باشد تایید می کند. صدور گواهینامه +Cloud برای یک حرفه ای به عنوان یک توسعه دهنده ابر، متخصص ابر یا یک مدیر سیستم ارزشمند است.

سرفصل:

 • مقدمه
 • گسترش منابع Cloud
 • استفاده از ابزارهای اتوماسیون
 • پشتیبان گیری و بازیابی
 • بازیابی فاجعه
 • تداوم کسب و کار
 • پیش بینی منابع و ظرفیت
 • تخصیص منابع
 • تهیه و تخلیه منابع ابری
 • Analyzing baselines
 • معیارهای گزارش دهی
 • تعمیر و نگهداری و مدیریت عیب یابی
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: 3 Maintenance and Management Publisher:Lynda Author:Joseph Holbrook Duration:2h 19m Level:Intermediate

Study for Domains 3.0 (Manage) and 4.0 (Maintain) of the CompTIA Cloud+ (CV0-002) certification exam.
Released: 3/29/2018
CompTIA Cloud+ certification validates an IT pro's skills related to implementing and maintaining cloud technologies. A Cloud+ certification is valuable for a career as a cloud developer, cloud specialist, or a systems administrator. This course covers the topics outlined in Domains 3.0 (Manage) and 4.0 (Maintain) of the CompTIA Cloud+ (CV0-002) certification exam. Instructor Joseph Holbrook helps exam candidates and current certification holders who need to renew their certification study for key exam objectives: patching, automation, backup and recovery, disaster recovery, forecasting and allocation, provisioning, and management tasks such as analysis and reporting.
Topics include:
Patching cloud resources
Using automation tools
Backup and recovery
Disaster recovery
Business continuity
Forecasting resources and capacity
Resource allocation
Provisioning and deprovisioning cloud resources
Analyzing baselines
Reporting metrics
Troubleshooting maintenance and management
Introduction
Welcome
1m 3s
What you should know
1m 2s
1. Patches
Apply methodologies to patching
6m 53s
Patching cloud resources
4m 43s
2. Automation Tools
Use automation tools
3m 36s
Types of updates
3m 1s
3. Backup and Recovery Methods
Use backup and recovery methods
5m 21s
Backup types for cloud
2m 47s
Recovery types for cloud
2m 9s
Considerations for backups and restore
1m 55s
4. Disaster Recovery Methods
Disaster recovery overview
6m 45s
Disaster recovery testing
5m 3s
Disaster recovery techniques
4m 56s
5. Business Continuity Methods
Business continuity overview
3m 32s
Business continuity sites
3m
6. Automation Techniques
Maintenance automation
3m 38s
Automate deployments
2m 40s
7. Management Metrics
Forecast resources and capacity
5m 32s
Forecast resources demo
3m 6s
8. Resource Allocation
Sizing cloud deployment
11m 29s
Demo of GCP quotas
3m 47s
9. Provision/Deprovision Cloud Resources
Provision cloud resources in AWS
3m 36s
Application life cycles
8m 19s
10. Account Provisioning Techniques
Security and policy requirements
4m 43s
IAM authentication
7m 8s
IAM demo
6m 11s
11. Baseline and Performance Analysis
Analyze baselines
4m 44s
12. Reporting Metrics
SLA management
2m 54s
Chargeback overview
6m 11s
13. Troubleshoot Maintenance and Management
Troubleshoot automation and orchestration
5m 38s
Troubleshoot EC2 deployment Issue
3m 47s
Conclusion
Next steps
46s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 330.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda CompTIA Cloud CV0-002 Cert Prep 3 Maintenance and Management_git.ir.rar