گواهینامه +CompTIA Cloud مهارت های مهندسان IT را که مربوط به اجرای و نگهداری فناوری های ابر می باشد تایید می کند. صدور گواهینامه +Cloud برای یک حرفه ای به عنوان یک توسعه دهنده ابر، متخصص ابر یا یک مدیر سیستم ارزشمند است.

سرفصل:

 • مقدمه
 • گسترش منابع Cloud
 • استفاده از ابزارهای اتوماسیون
 • پشتیبان گیری و بازیابی
 • بازیابی فاجعه
 • تداوم کسب و کار
 • پیش بینی منابع و ظرفیت
 • تخصیص منابع
 • تهیه و تخلیه منابع ابری
 • Analyzing baselines
 • معیارهای گزارش دهی
 • تعمیر و نگهداری و مدیریت عیب یابی
 • و غیره