گواهینامه +CompTIA Cloud به مهارت های متخصصان حرفه ای IT را در پیاده سازی و نگهداری فناوری های ابری اعتبار می بخشد. برای این آزمون، این دوره، اطلاعات خود را در مورد امتحان فراهم می کند: پیش نیازها، مراحل ثبت نام و ادامه نیازهای تجدیدنظر برای تجدید صدور گواهینامه. همچنین متوجه می شوید این گواهینامه به درد چه کسی می خورد، چه مطالبی را پوشش می دهد، همه ی نکات لازم برای اخذ و نگهداری از گواهینامه را می آموزید. در آخر نحوه تبدیل شدن به یک متخصص (CompTIA Subject Matter Expert (SME را فرا خواهید گرفت و می توانید به توسعه محتوای آزمون CompTIA کمک کنید.

سرفصل:

 • پیش نیازها
 • ثبت نام برای +CompTIA Cloud
 • الزامات آموزش مداوم
 • تجدید
 • تبدیل شدن به یک CompTIA SME
 • معرفی دوره
 • مرورگر گواهینامه
 • مرور کلی: +CompTIA Cloud
 • چه کسی باید این گواهینامه را بگیرد
 • تجربه و پیش نیازها
 • آماده شدن برای امتحان +CompTIA Cloud
 • منابع برای مطالعه برای امتحان
 • گرفتن امتحان
 • تجربه آزمون
 • ثبت نام برای امتحان
 • دریافت بسته گواهینامه CompTIA شما
 • ادامه تحصیل و گرفتن مجدد آن
 • CompTIA: الزامات آموزش مداوم
 • CompTIA: برنامه ارزیابی CE
 • CompTIA: افزودن CEU ها
 • CompTIA: هزینه های تجدید و جدول زمانی
 • CompTIA: پورتال CertMetrics
 • CompTIA: رونوشت ها
 • CompTIA: گواهی های Stackable
 • درگیر کاری شدن
 • CompTIA SME
 • نتیجه
 • مراحل بعدی