AWS DeepLens اولین دوربین ویدئویی مبتنی بر یادگیری عمیق در جهان برای توسعه دهندگان است. در این دوره با DeepLens، راه اندازی DeepLens، عیب یابی مسائل رایج، پروژه های گوناگون موجود در DeepLens و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چیزی که باید بدانید
 • شروع کار با AWS DeepLens
 • AWS DeepLens چیست و چگونه کار می کند
 • ثبت یک دستگاه
 • راه اندازی AWS DeepLens
 • عیب یابی
 • عیب یابی بی سیم
 • نرم افزار عیب یابی
 • کار با پروژه ها
 • فریمورک های پشتیبانی شده و استقرار پروژه در AWS DeepLens
 • تشخیص شی
 • جریان پروژه
 • شناسایی Hot dog
 • نتیجه
 • ایده های پروژه آینده
 • مراحل بعدی