در این دوره با نحوه استقرار اپلیکیشن های Node.js، پردازش استقرار، استقرار اپلیکیشن ها به Heroku، AWS Elastic Beanstalk و Microsoft Azure، راه اندازی یک  پروژه ساده، عملکرد از طریق سناریوهای مختلف استقرار، تمام جزئیات مربوط به هر آپشن، سیستم های استقرار مداوم از جمله Jenkins و CircleCI آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب MongoDB و GitHub
 • راه اندازی محیط
 • ایجاد یک اپلیکیشن Heroku
 • AWS Elastic Beanstalk
 • راه اندازی AWS
 • استقرار با استفاده از Elastic Beanstalk
 • رابط کاربری Elastic Beanstalk
 • ایجاد میزبان Azure و پیکربندی محیط
 • ابزار استقرار مداوم
 • کار با Jenkins، CircleCI و Travis CI
 • Jenkins server
 • نتیجه