آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصولی VMware vSphere 6.5 - قسمت 2

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه ، آموزش وی ام ویر (Vmware)

vSphere 6.5  پلت فرم مجازی سازی مرکز داده از VMware می باشد. بخش 2 به شرح مدیریت، عیب یابی و نظارت یا مانیتورینگ می پردازد. در این بخش با مهاجرت ماشین های مجازی با vMotion، پیکربندی دسترسی بالا و میزبان های cluster ESXi و ماشین های مجازی مرتبط با VMware DRS آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی
 • مدیریت موجودیت
 • vMotion
 • نسخه ی نمایشی: پیکربندی برای vMotion
 • نسخه ی نمایشی: vMotion
 • نسخه ی نمایشی: vMotion برنامه ریزی شده
 • ذخیره سازی vMotion
 • نسخه ی نمایشی: ذخیره سازی vMotion
 • در دسترس بودن بالا (HA)
 • کنترل پذیرش
 • vSphere 6.5: آنچه در HA جدید است
 • نسخه ی نمایشی: HA
 • نسخه ی نمایشی: HA فعال
 • ویژگی های مدیریت منابع Administer
 • (Distributed Resource Scheduler (DRS
 • قوانین وابستگی DRS
 • DRS و vCenter
 • DRS و حالت تعمیر و نگهداری
 • DRS and automation levels
 • DRS and resource fragmentation
 • vSphere 6.5: آنچه در DRS جدید است
 • نسخه ی نمایشی: DRS
 • تحمل خطا
 • نسخه ی نمایشی: تحمل خطا
 • Resource pools
 • عیب یابی vSphere 6.x
 • محافظت از داده vSphere
 • نسخه ی نمایشی: تایید پیکربندی شبکه VM
 • نسخه ی نمایشی: تایید شبکه میزبان
 • عوامل مدیریت ESXi
 • نسخه ی نمایشی: عیب یابی مسائل مربوط به نصب معمول
 • نسخه ی نمایشی: عیب یابی مسائل ذخیره سازی
 • نظارت بر vSphere 6.x
 • گردآوری و آپلود گزارشات
 • نسخه ی نمایشی: هشدارها
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 2 Publisher:Lynda Author:Rick Crisci Duration:3h 8m Level:Beginner

Learn how to administer, troubleshoot, and monitor vSphere 6.5, the VMware data center virtualization platform.
Released: 6/20/2018
Learn the essentials of vSphere 6.5, the data center virtualization platform from VMware. Part 2 of this training series covers administration, troubleshooting, and monitoring. Learn how to migrate virtual machines with vMotion, configure High Availability, and cluster ESXi hosts and related virtual machines with VMware Distributed Resource Scheduler (DRS). Learn about controlling resource allocation with DRS rules and resource pools, configuring fault tolerance, and fixing common issues related to installation, storage, and virtual machines. Instructor Rick Crisci also shows how to export logs, set up alarms, and perform simple database maintenance.
Topics include:
Configuring vMotion and Storage vMotion
vSphere High Availability (HA)
Setting DRS rules and automation levels
Fault tolerance
DRS data protection
Troubleshooting vSphere
Monitoring vSphere
Introduction
Introduction
40s
1. Administer Availability
vMotion
6m 45s
Demo: Configuring for vMotion
6m 51s
Demo: vMotion
6m 29s
Demo: Scheduled vMotion
2m 9s
Storage vMotion
7m 39s
Demo: Storage vMotion
4m 13s
High Availability (HA) introduction
8m 14s
Admission control
6m 19s
vSphere 6.5: What's new in HA
10m 50s
Demo: HA
9m
Demo: Proactive HA
4m 53s
2. Administer Resource Management Features
Distributed Resource Scheduler (DRS)
7m 50s
DRS affinity rules
3m 32s
DRS and vCenter
1m 14s
DRS and maintenance mode
1m 43s
DRS and automation levels
2m 37s
DRS and resource fragmentation
1m 53s
vSphere 6.5: What's new in DRS
8m 6s
Demo: DRS
8m 20s
Fault tolerance
4m 4s
Demo: Fault tolerance
6m 6s
Fault tolerance
9m
Resource pools
4m 45s
3. Troubleshooting vSphere 6.x
vSphere data protection
3m 37s
Demo: Verify VM network config
7m 43s
Demo: Verify host networking
3m 7s
ESXi management agents
5m 35s
Demo: Troubleshoot common installation issues
6m 24s
Demo: Troubleshoot common storage issues
11m 32s
4. Monitoring vSphere 6.x
Demo: Troubleshoot common VM issues
3m 47s
Gathering and uploading logs
10m 6s
Demo: Alarms
3m 23s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 334.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 2_git.ir.rar