شبکه های نرم افزار محور (SDN) مفهومی کلیدی در مدیریت سرور، مدیریت شبکه، رایانش ابری و مدیریت مرکز داده هستند. این شبکه ها در اصل، راه تقسیم ترافیک بین شبکه ها و ماشین های مجازی به حساب می آیند. این دوره شامل مفاهیم و تکالیف مهمی است که می تواند جهت آمادگی شما برای مدیریت شبکه های نرم افزار محور، مفید باشد. در ابتدا مربی Robert McMillen، مقدمه ای بر شبکه های نرم افزار محور را ارائه می دهد و نحوه ی استفاده از ماشین مجازی برای پیکربندی SDN را به اشتراک می گذارد. سپس درمورد آماده سازی محیط ها، از جمله نحوه ی آماده سازی شبکه های منطقی و نحوه ی کپی و وارد کردن یک اسکریپت به یک کتابخانه در Virtual Machine Manager، بحث می کند. او همچنین روش افزودن یک خوشه، پیکربندی استقرار، و موضوعات مربوط به عیب یابی استقرار را توضیح می دهد.

توجه: این دومین دوره از دو دوره ای است که SDN را در شبکه سرور 2016 پوشش می دهد. این دوره در آزمون 70-745 به اهداف استقرار SDN می پردازد.

سرفصل ها:

 • تعیین زمینه های کاربرد
 • Virtual Machine Manager
 • بارگذاری یک الگوی سرویس برای HA gateway
 • کپی کردن و وارد کردن یک اسکریپت به یک کتابخانه
 • ساخت یک سرور فایل مقیاس افقی
 • ایجاد خوشه
 • پیکربندی استقرار
 • ناوبری logs دروضعیت کار
 • دسترسی به فایل های استقرار log
 • مقدمه و اجزای SDN
 • مقدمه ای بر شبکه های نرم افزارمحور
 • تعیین زمینه های کاربرد
 • Virtual Machine Manager
 • شرایط محیطی
 • آماده سازی محیط
 • بارگذاری یک الگوی سرویس برای HA gateway
 • ایجاد دامنه AD غیر قابل اعتماد
 • آماده سازی شبکه های منطقی
 • ساخت یک سرور فایل مقیاس افقی
 • افزودن یک سرور مقیاس افقی به Virtual Machine Manager
 • آماده سازی VHDs برای gateway
 • کپی کردن و وارد کردن یک اسکریپت به یک کتابخانه
 • مدیریت
 • طراح قالب
 • افزودن شبکه های منطقی
 • ایجاد یک خوشه
 • پیکربندی استقرار GW
 • تعریف سرویس شبکه
 • عیب یابی و نظارت
 • Logs مربوط به وضعیت کار
 • فایل های استقرار log
 • نتیجه
 • مراحل بعدی