فن آوری Serverless نگرانی های گذشته ما را در خصوص کارهای مدیریتی از بین برده و تمرکز را به سمت ساخت نرم افزارهای فوق العاده سوق داده است. در این دوره با تعریف serverless، جزئیات ویژگی های آن، برجسته سازی چالش های آن، نحوه استفاده بهینه از آن، درک نحوه استفاده از تکنولوژی serverless برای پیاده سازی معماری میکروسرویس ها و نحوه ادغام در اپلیکیشن، انواع مختلف محصولات Serverless و نحوه استفاده آنها، تابع به عنوان سرویس، backend به عنوان سرویس، پلتفرم های پیام رسانی و ذخیره سازی، چالش هایی با  BAAS و FAAS، معرفی میکروسرویس ها، cloud، تحویل مداوم و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Serverless چیست؟
 • مزایای اصلی Serverless چیست؟
 • بررسی مختصر تابع به عنوان یک سرویس (FaaS)
 • موارد استفاده FaaS
 • مبانی backend به عنوان یک سرویس (BaaS)
 • Serverless چیست؟
 • مشکلات با میکروسرویس های “سنتی”
 • BaaS برای میکروسرویس ها
 • توابع، جمع و داده ها
 • مهاجرت میکروسرویس ها به Serverless
 • نگرانی های Serverless – موقعیت Vendor Lock-In
 • نگرانی های Serverless – امنیت
 • نگرانی های Serverless –  اجرای محلی
 • نگرانی های Serverless – عیب یابی
 • نگرانی های Serverless – فریمورک
 • نگرانی های Serverless – عملکرد
 • نگرانی های Serverless – انعطاف پذیری
 • خلاصه