پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته مدیریت سیستم لینوکس 

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های Packtpub

لینوکس یک نیروی بزرگ در محاسبات فناوری است، و همه چیز را از تلفن های همراه و رایانه های شخصی گرفته تا ابر رایانه ها و سرورها را قدرتمند می سازد. کار یک مدیر سیستم، مدیریت عملیات یک سیستم کامپیوتری است. تقاضا برای لینوکس هرگز بیشتر نشده است، گواهی لینوکس نقش مهمی در کمک به کارفرمایان در درک متقاضیان واجد شرایط دارد. شما می توانید در طول زمان، پیکربندی، نگهداری و اجرای دستورات را در بسیاری از سیستم ها انجام دهید. در این دوره با مدیریت دیسک و کاربر، شبکه سازی، برخی از مجوزهای پیشرفته لینوکس، اسکریپت نویسی شل و مهارت های پیشرفته خط فرمان آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی CentOS 7
 • نصب Oracle VirtualBox
 • نصب CentOS 7
 • به روز رسانی با YUM و RPM
 • بررسی CentOS 7 Desktop
 • ناوبری و دستکاری فایل ها با خط فرمان
 • بررسی خط فرمان لینوکس
 • ویرایش متن در Nano و VIM
 • عملیات سیستم فایل CentOS 7
 • ایجاد کاربر و گروه ها
 • تأیید هویت کاربر در CentOS 7
 • پیکربندی شبکه
 • و غیره
Advanced Linux System Administration [Video] Publisher:Packtpub Author:Paul Olushile Duration:2 hours 45 minutes

Configure, manage, and secure CentOS 7 Linux servers with administrative command-line skills
Linux is a major force in computing technology, powering everything from mobile phones and personal computers to supercomputers and servers. The job of a systems administrator is to manage the operation of a computer system. The demand for Linux has never been greater, Linux certifications play an important role in helping employers understand which applicants are qualified.
Throughout the course, we show you many tasks you'll encounter when administering a Linux server; you'll put the concepts to use in practical, real-world situations. You'll be able to configure, maintain, and run commands across many systems—all at the same time. We provide tips and tricks to make your life easier, speed up your workflow, and make you feel like a certified Linux administrator ninja! We cover topics such as disk and user management, networking, some advanced Linux permissions, shell scripting, and advanced command-line skills—all via practical, hands-on examples and demonstrations.
By the end of the course, you will be confident about performing Linux systems administrator tasks; you'll also be able to perform systems engineer tasks smoothly.
Style and Approach
The course follows a strict hands-on approach and comprehensively demonstrates command-line basics, creating users and groups, setting up a web server, and working remotely with SSH; it also introduces you to SELinux (Security Enhanced Linux).
Released: Friday, August 31, 2018
CentOS 7 Overview and Installations
The Course Overview
Introduction to CentOS 7
Installing Oracle VirtualBox
Installing CentOS 7
Updating with YUM and RPM
Exploring CentOS 7 Desktop
Navigate and Manipulate Files with the Command-Line
Exploring Linux Command-Line
Navigating the Filesystem Using ls, cd, pwd, top and ps Commands
Using the Copy, Move, and Remove Commands
Using Files with cat, tail, touch, less, head, and Extracting Infos from Text Files
Editing text in Nano and VIM
Disk and System Information
Working with Redirections, Find, and Getting Help
Operating CentOS 7 File System
Exploring Hard Links
Working with Symbolic Links
Using Stickybits, SUIDbits (Set UserID), and SGIDbits (Set GroupID)
Understanding Stat, Last Access Time, Last Modified Time, and Last Time Changed
Users and Groups Management in CentOS 7
Creating User and Groups
User Authentication in CentOS 7
Managing User Passwords and Group Passwords
Policies
Network Configuration
Networking in CentOS 7
Setting Up SSH and DHCP
Using Netcat and Ping
Setting Up a Web Server
Systemctl to Manage Systemd Service
Enable and Disable System Services
System State Overview with Systemctl
Security in CentOS 7
Introduction to SELinux
Verifying SELinux Packages in CentOS 7
Verifying Syslog
SELinux Policy
Enabling and Disabling SELinux

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 603.0MB Packtpub Advanced Linux System Administration [Video]_git.ir.rar