Amazon Virtual Private Cloud یا Amazon VPC شما را قادر به راه اندازی منابع AWS در یک شبکه مجازی می کند که شما تعریف کرده اید. این شبکه مجازی بسیار شباهت به یک شبکه سنتی دارد که در دیتا سنتر با مزایای استفاده از زیرساخت های مقیاس پذیر AWS اجرا می شود. در این دوره با مفاهیم مهم، پیکربندی multi-VPC، نحوه پیکربندی VPC و ایجاد subnets برای موارد استفاده مختلف و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار با AWS
 • ایجاد VPC، Subnet و Route
 • معرفی VPC Security Principle
 • معرفی  Elastic Load Balancer
 • معرفی Nat Instance
 • معرفی DNS and AWS Route 53
 • معرفی AWS CLI
 • معرفی نمودارهای معماری AWS
 • کار با VPN و Virtual Private Gateway
 • VPC Peering
 • کار با Jenkins
 • معرفی Auto-Scaling
 • معرفی AWS CloudWatch
 • معرفی AWS CloudTrail
 • مانیتورینگ AWS Network
 • درک EBS و EFS
 • و غیره