DevOps تبدیل به یک واقعیت در محل کار IT شده است. توانایی مدیریت ابزارهای پایه برای DevOps اولین گام در جهت موفقیت است. در این دوره با استفاده از ابزار و فن آوری های پیشرفته مانند Ansible ،Kubernetes و Google Cloud Platform، پیاده سازی DevOps، استفاده از cloud datacenter به همراه ابزارهای پیشرفته DevOps، نحوه استفاده از Kubernetes برای اجرا اپلیکیشن ها در Google Cloud Platform، نحوه استفاده از Ansible  برای دستکاری سرورهای راه دور در یک روش ساخت یافته و سازمان یافته، راه اندازی سطح مورد نیاز از ابزارهای ادغام مداوم برای خودکارسازی full pipeline و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • DevOps چیست؟
 • مدیریت انتشار سنتی و مدرن
 • DevOps و Microservices
 • Cloud Data Centers –  واقعیت جدید
 • سرویس های وب آمازون – EC2 و S3
 • سرویس های وب آمازون –  ECR و ECS
 • Google Cloud Platform
 • Docker
 • معماری Docker
 • ایجاد تصاویر Docker
 • حجم ها و رجیستری های Docker
 • شبکه سازی Docker
 • Docker Compose
 • ادغام مداوم
 • SDLC و انواع تست
 • سرورهای سنتی CI
 • سرورهای مدرن CI
 • زیرساخت به عنوان کد
 • Google Cloud Platform SDK – gcloud
 • Terraform
 • ارائه سرور با استفاده از Ansible
 • Server Provision Software
 • پیکربندی Ansible
 • متغیرها و قالب های Ansible