پیشنهاد فرادرس

آموزش مهندسی امنیت برای اینترنت اشیا (IoT)

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، بلاک چین (Blockchain) ، آموزش شبکه ، آموزش های Packtpub ، رمزنگاری ، اینترنت اشیاء (IOT)

اینترنت اشیا (IoT) که میلیاردها دستگاه هوشمند را به یکدیگر متصل می کند، داده های خصوصی و حساس در مورد زندگی ما را جمع آوری کرده و سطح اطمینان و اعتماد را با توجه به امانت، صداقت و قابلیت دسترسی افزایش می دهد. این دوره ویدیویی رویکردهای مهندسی امنیت برای سیستم های IoT را پوشش می دهد. ما در مورد راه حل هایی برای طراحی ایمن و سخت شدن IoT endpoints و سیستم ها بحث خواهیم کرد. این آموزش ویدئویی به شما اطلاعات مورد نیاز را برای اجرای متدولوژی طراحی امن سیستم در یک سازمان ارائه می دهد. همچنین در این دوره با طراحی ایمن دستگاه IoT، نحوه ادغام سرویس های امنیتی موجود برای محافظت از سیستم IoT، نحوه انتخاب فن آوری هایی که تلاش های امنیتی شما را پشتیبانی می کنند، بررسی موافقت نامه های امنیتی با ارائه دهندگان IoT، روش های رمزنگاری، هویت و راه حل های مدیریت دسترسی و راه حل های مدیریت کلیدی برای سیستم های IoT، مدیریت هویت در بازار Connected Vehicle، نقش جالب بیومتریک در ایمنی دستگاه های IoT، اتصال به ابر، پردازش و ذخیره داده ها در ابر، و ادغام سرویس های امنیتی ابر برای سیستم IoT، امنیت داده های سازمان از طریق تکنیک های طراحی، رمزنگاری کاربردی و اتصال امن ابر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • طراحی ایمن اشیا و سیستم های IoT
 • معرفی دوره
 • طراحی ایمن IoT
 • ادغام سیستم امنیتی برای IoT
 • ادغام ایمنی در فرآیند طراحی
 • فرآیندها و توافقات
 • انتخاب فناوری
 • رویکردهای رمزنگاری برای IoT
 • اصول رمزنگاری
 • ماژول های رمزنگاری
 • مدیریت کلید رمزنگاری
 • پیاده سازی رمزنگاری در داخل IoT
 • مطالعه موردی: رویکردهای جدید - Blockchain برای IoT
 • مدیریت هویت و دسترسی برای IoT
 • دستگاه چرخه هویت دستگاه
 • فرآیند بوت استرپ
 • مطالعه موردی: Connected Vehicle
 • زیرساخت IAM
 • احراز هویت و کنترل دسترسی
 • اعمال Biometrics
 • اتصال امن به ابر
 • معرفی سرویس های Cloud برای IoT
 • معماری امن کلود - Microsoft Azure
 • معماری امن کلود - Amazon Web Services
 • معماری امن کلود - IBM Watson IoT Platform
Security Engineering for the IoT [Video] Publisher:Packtpub Author:Brian Russell Duration:2 hours and 14 minutes

In a step by step manner learn design techniques, applied cryptography and secure cloud connectivity.
The Internet of Things (IoT),an emerging global interconnection of billions of smart devices, will collect increasing amounts of private and sensitive data about our lives, and requires increasing levels of reliability and trustworthiness with respect to confidentiality, integrity, and availability.This video course will cover security engineering approaches for IoT systems. We will discuss approaches for securely designing and hardening IoT endpoints and systems. This video tutorial will give you the information you need to implement a secure system design methodology within an organization. You will examine what is required to securely design an IoT device, how to integrate your existing security services to protect an IoT system, how to select technologies that support your security endeavors, and negotiate security agreements with IoT providers. Your will then cover in-depth approaches to applying cryptographic solutions, identity and access management solutions, and key management solutions for IoT systems.
You'll also explore case study of the approaches to identity management taken within the Connected Vehicle market and discuss the interesting role that biometrics can play in securing IoT devices.This video tutorial will also teach you to securely connect to the cloud, process and store data in the cloud, and integrate cloud security services for your IoT system. By the end of this course, you will have learned to ensure the security of your organization's data through design techniques, applied cryptography, and secure cloud connectivity.
Style and Approach
A step by step approach to Security engineering for the IoT. Learn Cryptographic solutions, identity, access management solutions and key management solutions for IoT systems
Released: Thursday, April 5, 2018
Securely Designing IoT Things and Systems
The Course Overview
Secure IoT System Design
Security System Integration for the IoT
Integrating Safety into the Design Process
Processes and Agreements
Technology Selection
Cryptographic Approaches for the IoT
Fundamentals of Cryptography
Cryptographic Modules
Cryptographic Key Management
Implementing Cryptography Within the IoT
Case Study: New Approaches – Blockchain for the IoT
Identity and Access Management for the IoT
The Device Identity Lifecycle
In Depth: The Bootstrap Process
Case Study: Connected Vehicles
IAM Infrastructure
Authorization and Access Control
New Approaches: Applying Biometrics
Secure Connections to the Cloud
Introduction to Cloud Services for the IoT
Cloud Security Architecture – Microsoft Azure
Cloud Security Architecture – Amazon Web Services
Cloud Security Architecture – IBM Watson IoT Platform

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 199.0MB Packtpub Security Engineering for the IoT [Video]_git.ir.rar
captcha