مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش وب سرور Nginx از مقدماتی تا پیشرفته

دسته بندی ها: آموزش انجین ایکس (NGINX) ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه

Nginx یک وب سرور بسیار پرکاربرد و قدرتمند است که معمولا روی سرور های لینوکسی به جای Apache استفاده می شود.

از ویژگی های Nginx پایداری در مقابل تعداد کانکشن بالا و حملات DDOS است که اکثر سرورهای دانلود از این وب سرور استفاده می کنند.

در این آموزش تصویری با وب سرور Nginx از مقدماتی تا پیشرفته آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • کار با پروتکل های HTTP
 • کار با دستورات شرطی
 • کار با POST HTTP
 • کار با HEAD HTTP
 • کار با گزینه های HTTP
 • آغاز به کار با وب سرور nginx
 • وب سرور nginx چیست؟
 • نصب و راه اندازی وب سرور nginx
 • آشنایی با معماری Nginx
 • پیکربندی وب سرور nginx
 • کار با رویداد ها
 • کار با پروکسی سرور
 • میزبان پروکسی
 • نحوه ذخیره سازی داده ها
 • معرفی Cache-Control
 • کار با Cache-Control در nginx
 • تجزیه و تحلیل مرورگر
 • تعیین تاریخ و زمان اتمام سربرگ
 • پیکربندی پروکسی معکوس
 • کار با ماژول limit_connection
 • اعتبارسنجی داده ها
 • نحوه گزارش گیری از برنامه
 • فشرده سازی HTTP
 • نحوه رمزگذاری محتوا
 • ساخت برنامه کاربردی وب
 • پیکربندی WAF در Nginx
 • نحوه رمزگذاری نامتقارن
 • کار با SSL در nginx
 • و...

عنوان دوره: Udemy Nginx - Beginner to Advanced سطح: مقدماتی مدت زمان: 9 ساعت نویسنده: Zeal Vora

توضیحات:

Udemy Nginx - Beginner to Advanced

Zeal Vora 9 Hours Beginner Level

Beginners Guide to master the HTTP Protocol and NGINX Course Description NGINX is one of the top grade HTTP Server which powers most of the top Enterprise websites like Netflix, Dropbox , Wordpress, GitHub, Discovery and many others. This is one of the first course which is specially designed for Beginners who would like to master NGINX. NGINX is not just a HTTP Server but can also act as a Reverse Proxy, Load Balancer. Mastering NGINX means having a solid foundation for HTTP Protocol. Thus this course initially focuses on HTTP Protocol and then we slowly move to NGINX and using NGINX in an High Performance Enterprise Environment . All designed for beginners. What are the requirements? This course is designed from absolute scratch for beginners. Computer with minimum 2GB RAM. Internet Connection to Download NGINX packages. What am I going to get from this course? Over 67 lectures and 9 hours of content! Have in-depth understanding of HTTP Protocol. Can setup their own website with Reverse Proxies Have solid foundation for Load Balancers and would know how to practically implement them. Configure Web Application Firewall What is the target audience? This course is for students / professionals who would love to master NGINX

Section 1: Introduction Lecture 1 Introduction to Course 05:34 Section 2: HTTP Protocol Lecture 2 HTTP Protocol 06:46 Lecture 3 HTTP - GET 05:50 Lecture 4 HTTP - Partial GET 07:06 Lecture 5 HTTP - Conditional GET 03:04 Lecture 6 HTTP POST 05:32 Lecture 7 HTTP HEAD 04:16 Lecture 8 HTTP Trace 06:12 Lecture 9 HTTP Options 04:57 Lecture 10 HTTP Response Status Codes 12:01 Section 3: Getting Started with NGINX Lecture 11 Installing NGINX 05:05 Lecture 12 Understanding NGINX Architecture 09:05 Lecture 13 NGINX Configuration - Event and HTTP 06:55 Lecture 14 Configuring our first website in NGINX 07:13 Lecture 15 Mime Types 12:54 Section 4: Reverse Proxy Lecture 16 Introduction to Reverse Proxy 09:09 Lecture 17 Configuring NGINX as a Reverse Proxy 08:24 Lecture 18 Need for X-Real-IP 11:21 Lecture 19 Proxy Host Header 06:51 Section 5: Load Balancers Lecture 20 Introduction to Load Balancers 03:55 Lecture 21 Configuring a Basic Load Balancer 05:21 Lecture 22 Simple Load Balancer with NGINX - Practical 05:21 Lecture 23 Understanding Active Health Monitoring 05:37 Lecture 24 Match Condition 08:34 Lecture 25 Shared Memory & Active Health Monitoring 07:02 Lecture 26 Understanding Passive Health Monitoring 11:38 Lecture 27 Active vs Passive Health Monitoring 05:37 Lecture 28 Server Weights 04:45 Lecture 29 Least Connect Method 09:57 Section 6: The Caching Subsystem Lecture 30 Introduction to Cache-Control Headers 07:59 Lecture 31 The Q Factor 10:02 Lecture 32 Cache-Control Headers in NGINX 09:02 Lecture 33 Cache Control : no-cache and must-re validate 08:08 Lecture 34 Cache Control Headers : max-age & s-max-age 10:49 Lecture 35 Cache Time & Browser Analysis 03:18 Lecture 36 Expires Header 07:51 Lecture 37 Understanding the Keep Alive connections 10:46 Lecture 38 If-Modified-Since Header 09:01 Lecture 39 HTTP Caching 07:36 Lecture 40 Date & Expires Header 07:57 Section 7: Static Assets Lecture 41 Understanding Static Assets 06:31 Lecture 42 Configure Reverse Proxy with Static Assets 11:51 Section 8: Access Control Lecture 43 White Listing 06:00 Lecture 44 limit_connection module 14:38 Lecture 45 Basic Authentication 09:48 Lecture 46 Basic Authentication Practical 04:13 Lecture 47 Understanding Hashing ( IHT ) 17:06 Lecture 48 Understanding Digest Authentication 06:42 Lecture 49 Digest Authentication Practical 07:18 Lecture 50 GeoIP 15:35 Section 9: Logging Subsystem Lecture 51 Access Logs 11:32 Lecture 52 Configuring Custom Access Logs 06:04 Lecture 53 Error Logs 06:58 Section 10: HTTP Compression Lecture 54 HTTP Compression 07:00 Lecture 55 Accept Content Encoding 10:23 Lecture 56 Getting started with Gzip for Nginx 07:39 Section 11: Yet To Decide Lecture 57 HTTP Referrer 11:57 Lecture 58 Accept Language & Content Language 05:42 Section 12: Web Application Firewall Lecture 59 Understanding the Modular NGINX Architecture 06:58 Lecture 60 Compiling Nginx from Source 12:15 Lecture 61 Web Application Firewall 05:40 Lecture 62 Installing & Configuring WAF on Nginx 15:35 Lecture 63 WAF - Custom Messages on Rule Matching Patterns 02:14 Section 13: Cryptography Module Lecture 64 Understanding Asymmetric Key Encryption ( IHT ) 09:47 Lecture 65 HTTPS Internal Working ( IHT ) 06:55 Lecture 66 SSL with Nginx 13:16 Lecture 67 SSL Termination 06:39

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Nginx - Beginner to Advanced

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


mohammad 3 هفته و 2 روز قبل

این دوره انگلیسی با لهجه هندی فوق العاده بود ممنونم از سایت خوبتون

نامجو 2 سال و 8 ماه قبل

این فیلم انگلیسی با لهجه هندی است. فاجعه!