آموزش پیشنهادی فرادرس

مدیریت فایل و داده در Excel با VBA

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های لیندا (Lynda)

مدیریت-فایل-و-داده-در-excel-با-vba

در این آموزش تصویری نحوه مدیریت فایل ها و داده ها در Excel با استفاده از زبان VBA را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • ایجاد یک فیلتر
 • معیارهای ترکیب با استفاده از OR
 • پیدا کردن آیتم های منحصر به فرد با استفاده از xlFilter
 • کار با فایل های مدیریت با استفاده از VBA
 • صرفه جویی در یک فایل CSV
 • کاربرگ های مدیریت با استفاده از VBA
 • ایجاد و تغییر نام برگه
 • استفاده از توابع
 • محاسبه داده ها با استفاده از توابع اکسل
 • استفاده از تاریخ و زمان جاری
 • نمودارهای مدیریت با استفاده از VBA
 • ایجاد یک نمودار
 • ایجاد یک SPARKLINE
 • حذف یک SPARKLINE
 • ایجاد اشکال کاربری
 • ایجاد یک UserForm
 • اضافه کردن یک TextBox به UserForm
 • اضافه کردن و ListBox به UserForm
 • اضافه کردن یک ComboBox به UserForm
 • و...

عنوان دوره: Lynda Excel VBA Managing Files and Data سطح: پیشرفته مدت زمان: 3 ساعت و 13 دقیقه نویسنده: Curt Frye

توضیحات:

Automate complex tasks and get more meaningful insights from data in Excel using Visual Basic for Applications (VBA) code. This course extends the techniques taught in Up and Running with Excel VBA, showing members how to work more efficiently in this powerful and popular spreadsheet program. Curt Frye shows how to focus in on important data, with filters; manage workbooks and worksheets; access built-in functions; create charts; and build UserForm interfaces for data entry.
Topics include:
  Creating filters
  Chaining and combining filter criteria
  Determining whether workbooks and worksheets exist, with VBA
  Opening, closing, and saving workbooks
  Using VBA to calculate data via Excel's built-in functions
  Creating charts with sparklines
  Adding fields to UserForms

Introduction 2m 50s Welcome 55s What you should know before watching this course 1m 14s Using the exercise files 41s 1. Focusing Data Using Filters 25m 22s Selecting the current region 3m 25s Creating a filter 6m 11s Chaining criteria using AND 2m 46s Combining criteria using OR 5m 27s Finding unique items using xlFilter 5m 2s Restoring a range or worksheet to an unfiltered state 2m 31s 2. Managing Files Using VBA 35m 1s Determining if a workbook exists 6m 11s Determining if a folder (directory) exists 4m 52s Detecting whether a file is open 5m 5s Opening a workbook 3m 45s Closing a workbook 5m 15s Saving a workbook under a new name 4m 47s Saving a workbook as a CSV file 5m 6s 2. Managing Worksheets Using VBA 33m 47s Checking if a worksheet exists 4m 29s Creating and renaming worksheets 5m 44s Copying a worksheet within the active workbook 3m 38s Copying a worksheet to a new workbook 2m 39s Copying a worksheet to an existing workbook 5m 9s Moving a worksheet within the active workbook 3m 42s Moving a worksheet to a new workbook 2m 36s Moving a worksheet to an existing workbook 5m 50s 4. Taking Advantage of Built-In Functions 23m 50s Using the built-in Open dialog box 3m 23s Suppressing and restoring alerts 4m 3s Calculating data using Excel worksheet functions 5m 3s Using the current date and time 6m 56s Removing spaces from before or after a string 4m 25s 5. Managing Charts Using VBA 26m 31s Creating a chart 4m 7s Moving a chart to a chart sheet 3m 49s Adding a new data series to a chart 5m 3s Exporting a chart as an image 3m 46s Creating a line sparkline 2m 15s Creating a column sparkline 2m 36s Creating a win/loss sparkline 3m 28s Deleting a sparkline 1m 27s 6. Creating User Forms 44m 33s Creating a UserForm 2m 0s Adding a TextBox to a UserForm 3m 22s Adding a ListBox to a UserForm 4m 48s Adding a ComboBox to a UserForm 4m 42s Adding an option button to a UserForm 4m 33s Adding graphics to a UserForm 4m 12s Adding a SpinButton to a UserForm 4m 49s Creating a multipage or multitab UserForm 4m 38s Writing UserForm data to a worksheet 9m 16s Running a UserForm 2m 13s Conclusion 1m 26s

حجم فایل: 309MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Excel VBA Managing Files and Data

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس