پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی تجزیه و تحلیل کسب و کار - تجزیه و تحلیل Predictive، Prescriptive و Experimental

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های لیندا (Lynda)

تجزیه و تحلیل کسب و کار شامل مجموعه ای از ابزارها، فن آوری ها، فرایندها و بهترین شیوه هایی است که برای استخراج دانش از داده ها ضروری است. این یک اکتشاف تکراری و روشمند برای داده ها است تا بینش ها را از آن استخراج کند و به نوبه خود، تصمیمات استراتژیک و دقیقتری را که در حقایق است، ایجاد کند. در این دوره، در مورد مراحل تجزیه و تحلیل کسب و کار یاد می گیرید که برای پیش بینی و ایجاد تجزیه و تحلیل Predictive، Prescriptive و Experimental استفاده می شود. این دوره در هر مرحله به بحث در مورد ابزار و تکنیک های مورد استفاده و همچنین بهترین شیوه های استفاده شده در زمینه می پردازد.

 سرفصل:

  • تجزیه و تحلیل کسب و کار چیست؟
  • مقایسه تجزیه و تحلیل کسب و کار، هوش تجاری، علم داده
  • فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار
  • تکنیک ها و ابزارها Predictive analytics
  • بهترین تمرینات prescriptive analytics
  • فرآیند experimental analytics

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Business Analytics Foundations: Predictive, Prescriptive, and Experimental Analytics Publisher:Lynda Author:Kumaran Ponnambalam Duration:42m 10s Level:Intermediate

Learn about the stages in business analytics that are used to predict future events and improve business decision-making—predictive analytics, prescriptive analytics, and experimental analytics. Explore the tools, techniques, and best practices used for each stage.
Released: 3/13/2018
Business analytics encompasses a set of tools, technologies, processes, and best practices that are required to derive knowledge from data. It's an iterative and methodical exploration of data to derive insights from it—and, in turn, make smarter, more strategic decisions that are grounded in facts. In this course, learn about the stages in business analytics that are used to predict and build the future—predictive analytics, prescriptive analytics, and experimental analytics. This course dives into each stage, discussing the tools and techniques used for each, as well as best practices leveraged in the field. In addition, the course lends a real-world context to these concepts by using a use case to demonstrate how to execute analytics in each stage.
Topics include:
What is business analytics?
How business analytics compares to business intelligence and data science
Business analytics process
Predictive analytics tools and techniques
Best practices for prescriptive analytics
Scope and process of experimental analytics
Introduction
Welcome
1m 15s
1. Business Analytics (BA)
What is business analytics?
1m 32s
Business analytics compared
2m 10s
Stages of business analytics
1m 48s
Business analytics process
1m 50s
Course use case
2m 33s
2. Predictive Analytics (PRA)
PRA definition
2m 32s
PRA tools and techniques
4m 16s
PRA use case
2m 14s
PRA best practices
1m 50s
2. Prescriptive Analytics (PSA)
PSA definition
2m 13s
PSA tools and techniques
3m 56s
PSA use case
2m 57s
PSA best practices
1m 13s
3. Experimental Analytics (EXA)
EXA definition
2m 14s
EXA tools and techniques
3m 57s
EXA use case
1m 48s
EXA best practices
1m 13s
Conclusion
Next steps
39s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 67.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Business Analytics Foundations Predictive Prescriptive and Experimental Analytics_git.ir.rar