در این دوره با نحوه استفاده از داشبوردها، چارت ها و گزارشات برای تاثیرگذاری بر روی گردش کارهای کسب و کار و اشتراک گذاری data story در Dynamics، نحوه ایجاد، اصلاح، مدیریت و اشتراک گذاری گزارشات، نحوه ایجاد و اصلاح داشبوردها و چارت ها، استفاده از قالب سیستم، استفاده از قالب اکسل برای Dynamics و غیره آشنا می شوید.

مباحث دوره:

 • اجرای گزارش
 • ایجاد گزارش با استفاده از  Report Wizard
 • دسته بندی و مدیریت گزارشات
 • ایجاد داشبوردها و چارت ها
 • افزودن dashboard chart و  dashboard list
 • اصلاح ظاهر داشبورد
 • سفارش سازی قالب ها و views

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ایجاد، اصلاح و مدیریت گزارشات
 • ایجاد گزارش با Report Wizard
 • اصلاح گزارشات سفارشی
 • سفارش سازی و مدیریت گزارشات
 • اکسپورت و پرینت گزارشات
 • اشتراک گذاری گزارش
 • ایجاد داشبوردها و چارت ها
 • ایجاد و اصلاح چارت
 • ایجاد داشبورد
 • افزودن dashboard chart
 • افزودن dashboard list
 • اصلاح ظاهر داشبورد
 • سفارش سازی قالب ها و views
 • استفاده از قالب سیستم
 • ایجاد قالب شخصی Word
 • ایجاد  personal view
 • ایجاد داده برای قالب Excel
 • اصلاح قالب در اکسل
 • آپلود قالب اکسل
 • ایجاد امضای ایمیل شخصی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی