مقررات حفاظت از داده عمومی (GDPR) یک مقررات جدید مربوط به حریم خصوصی است که در ماه مه 2018 فعال و قابل اجرا می شود که توسط اتحادیه اروپا هدایت می شود، اما تاثیر زیادی بر روی بازاریابان در سراسر جهان است. در این دوره با تعریف GDPR، تاثیر آن بر بازاریابان، نحوه آمادگی سازمان ها برای موافقت با آن، تاثیر مقررات بر استراتژی بازاریابی و ابتکارات شما آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • درک GDPR
 • درک GDPR و تاثیر آن
 • سلب مسئولیت
 • بالا بردن آگاهی
 • بالا بردن آگاهی در سازمان شما
 • نقش ها و تعاریفهنگامی که شما می توانید داده های شخصی را پردازش کنید
 • درک حقوق موضوعی داده ها (DSRs)
 • مدیریت رضایت
 • ایمن سازی داده ها
 • طراحی و پیروی از حریم خصوصی
 • حسابرسی داده ها و فرآیندها
 • توجه به کمک و راه حل های خارجی
 • GDPR به عنوان یک فرصت
 • نتیجه
 • مراحل بعدی